De Schaarbeekse schepen Michel De Herde (DéFI) zal niet langer deelnemen aan vergaderingen van het College of van de gemeenteraad zolang de inverdenkingstellingen tegen hem niet van de baan zijn

| De geschorste Schaarbeekse schepen van Onderwijs Michel De Herde (LB-DéFI).

#MeToo Schaarbeek: risicoanalyse toont moeilijke situatie binnen dienst De Herde

MVDH
09/03/2023

In het gemeentebestuur van Schaarbeek zijn vandaag de resultaten voorgesteld van een analyse over de 'psychosociale risico's' binnen de afdelingen Begroting, Financiën en Onderwijs. Vorige maand werd schepen van Onderwijs Michel De Herde in verdenking gesteld van onder meer de verkrachting van een minderjarige.

De resultaten van de studie, die werd besteld door het college van schepenen op 5 juli 2022, komen ongeveer een maand nadat verschillende beschuldigingen werden geuit tegen schepen Michel De Herde. De Herde werd in verdenking gesteld voor verkrachting van een minderjarige jonger dan 16 jaar oud, verkrachting van een minderjarige ouder dan 16 jaar, en bezit van beelden van seksueel misbruik van minderjarigen. De schepen ontkent, maar mag niet langer deelnemen aan vergaderingen van het College of van de gemeenteraad zolang de inverdenkingstellingen tegen hem niet van de baan zijn.

De analyse van Cohezio, die werd gemaakt op basis van vragenlijsten, duidt nu op een breder probleem binnen de diensten van Schaarbeek. Cohezio (de Externe Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk) spreekt van een "zeer moeilijke situatie en een 'ongemak' onder de werknemers, waarop krachtig moet worden gereageerd”.

Tweeëndertig procent van de respondenten verklaarde ooit geconfronteerd te zijn geweest met ongepast gedrag en 13,6 procent stelt al dergelijk gedrag te hebben waargenomen zonder er het directe doelwit van te zijn geweest. Vier respondenten zeiden ook al geconfronteerd te zijn geweest met ongepaste opmerkingen en gedrag door hoger geplaatste medewerkers in de vorm van gebaren en ongepaste voorstellen.

Cohezio concludeert dat er een gebrek is aan een organisatorisch kader. Dat zet de deur open voor een "onevenwichtige werkverdeling, onduidelijke instructies, en een gebrek aan respect voor grenzen. De gevolgen van dit gebrek aan een kader komen tot uiting in de vorm van ongepast gedrag, interpersoonlijke conflicten en straffeloosheid." Cohezio pleit daarom voor een "vernieuwing van de werkcultuur waarbij gericht wordt op respect", en formuleert daarbij aanbevelingen waaronder een "absolute nultolerantie ten aanzien van ongepast gedrag".

Werkgroep

"We zijn ons bewust van de ernst van de gemelde gebeurtenissen”, zegt burgemeester Cécile Jodogne. “Mensen hebben geleden en lijden nog steeds binnen de diensten. We zullen de aanbevelingen van Cohezio nu overnemen om de werknemers van de gemeente concrete oplossingen te bieden. ”Er zal ook binnenkort een werkgroep worden opgericht om de aanbevelingen te implementeren."

Het verslag van Cohezio is ook overgemaakt aan het Openbaar Ministerie in het kader van het onderzoek naar de verschillende zaken rond Michel De Herde. De naam van De Herde komt nergens voor in de resultaten die donderdag werden gepresenteerd.

Iets gezien in de stad? Meld het aan onze redactie

Site by wieni