Nawal Ben Hamou (PS), staatssecretaris van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, belast met Huisvesting en Gelijke Kansen (gedelegeerd door Rudi Vervoort)

| Nawal Ben Hamou (PS), staatssecretaris van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, belast met Huisvesting en Gelijke Kansen (gedelegeerd door Rudi Vervoort.)

Bewustmakingscampagne eerste stap in vierjarenplan voor meer inclusiviteit

© Belga
03/02/2022

Op voorstel van de staatssecretaris voor Gelijke Kansen Nawal Ben Hamou (PS) heeft de Brusselse regering donderdag een uitgebreid plan voor meer inclusiviteit goedgekeurd. Het plan bevat 35 doorgedreven acties.

Hoewel België een voortrekkersrol speelt inzake de eerbiediging van de grondrechten van LGBTQIA+-personen, is er nog een lange weg af te leggen, stelt de staatssecretaris op basis van de laatste enquêtecijfers van het Bureau van de Europese Unie voor de grondrechten (FRA). Hieruit blijkt dat in België 66 procent van de ondervraagden nog steeds mijdt elkaars hand vast te houden om te voorkomen dat ze worden aangestaard en dat 27 procent bepaalde plaatsen in de openbare ruimte mijdt uit vrees te worden belaagd.

Verder voelde 18 procent van de respondenten zich in het jaar voorafgaand aan de enquête gediscrimineerd op de werkplek. 42 procent zegt in het jaar voorafgaand aan de enquête te zijn lastiggevallen en een op de vijf trans- en intersekse personen is in de vijf jaar voorafgaand aan de enquête fysiek of seksueel aangerand.

Vier verbeteringspistes

Het plan werd opgesteld in nauwe samenwerking met de Brusselse ministers en staatssecretarissen en is in grote mate gebaseerd op de aanbevelingen van de verenigingssector die tijdens de evaluatie van het vorige plan werden ingewonnen. Daarbij werden vooral vier verbeteringspistes aangeduid: geweld bestrijden en zorgen voor een doeltreffend vervolgingsbeleid, met name in samenwerking met de politie en het parket; sensibiliserings- en preventiemaatregelen doorvoeren; samenwerkingen, netwerkvorming en transversale acties stimuleren; en de regelgeving verbeteren.

"De verenigingen die actief zijn op het terrein, zijn de belangrijkste deskundigen op het vlak van LGBTQIA+-kwesties, en hen raadplegen was voor mij een essentiële voorwaarde voor de opstelling van dit plan. De verenigingssector heeft dus niet alleen bijgedragen aan de inhoud van dit plan, maar zal ook nauw betrokken worden bij de uitvoering en de evaluatie ervan," voegt Nawal Ben Hamou eraan toe.

Transparantie

Omwille van de transparantie is elke maatregel in het plan gepland, begroot en gekoppeld aan opvolgingsindicatoren.

Het plan zal regelmatig worden gemonitord door het Comité voor Gelijke Kansen (gewestelijke overheidsdiensten en ministeriële kabinetten) in samenwerking met de verenigingssector. In 2023 volgt een tussentijds verslag, dat door een externe partner zal worden gecoördineerd. De eindevaluatie zal ook door een dienstverlener worden uitgevoerd, om ervoor te zorgen dat het evaluatieproces grondig en neutraal verloopt.

"Het is de bedoeling dat het plan evolueert: door de regelmatige monitoring en het tussentijdse verslag kunnen we bepaalde maatregelen op punt stellen of nieuwe maatregelen nemen, als dat nodig blijkt," besluit de staatssecretaris voor Gelijke Kansen.

35 acties

De eerste van de 35 acties is nog gepland voor dit jaar en is een bewustmakingscampagne voor het grote publiek over LGBTQIA+-kwesties. Daarvoor wordt ongeveer een kwart miljoen euro uitgetrokken. Ook is er financiële steun voor LGBTQIA+-verenigingen voorzien.

Op het vlak van huisvesting wordt de strijd tegen discriminatie opgevoerd en het opvangaanbod uitgebreid voor LGBTQIA+-jongeren die door hun gezin verstoten worden. Daarnaast wordt discriminatie op de arbeidsmarkt aangepakt. Ook zijn er een reeks acties rond geweld en preventie en het ondersteunen van wetenschappelijk onderzoek naar LGBTQIA+-thema's.

Fijn dat je wil reageren. Wie reageert, gaat akkoord met onze huisregels. Hoe reageren via Disqus? Een woordje uitleg.

Lees meer over: Brussel, Samenleving, Nawal Ben Hamou, lgbtq+, gelijke kansen

Iets gezien in de stad? Meld het aan onze redactie

Site by wieni