Bijna 1.500 Brusselaars kregen vorig jaar een bekeuring omdat ze niet sorteerden

MVDH
08/04/2023

Al sinds 2010 moet afval in het hele Brussels Gewest verplicht gesorteerd worden, maar toch doen niet alle Brusselaars dit naar behoren. Dat blijkt ook uit cijfers die minister van Milieu en Netheid Alain Maron (Ecolo) vrijgaf na een vraag van Brussels parlementslid Ariane de Lobkowicz (Défi). 1.476 Brusselaars kregen een bekeuring.

In 2022 werden 913 personen bekeurd door Net Brussel omdat ze niet sorteerden. 563 mensen werden bekeurd omdat ze zowel niet sorteerden als de ophaaltijden niet respecteerden. "Aangezien het parket zes maanden de tijd heeft om te beslissen om al dan niet tot vervolging over te gaan en Net Brussel ook tijd nodig heeft om de dossiers van de boetes te beheren, zijn er vorig jaar echter nog geen boetes opgelegd", aldus de minister in La Capitale.

Die kunnen mogelijks dus nog een smak geld opleveren. Op de website van Net Brussel valt te lezen dat de niet-naleving van de sorteerverplichting doorgaans boetes oplevert van 75 euro. Wanneer er echter ook glasrecipiënten in de zak zitten, bedraagt de boete al snel tussen de 100 en 125 euro. Aan het buiten zetten van zakken buiten de voorziene uren hangt een boete van 50 tot 75 euro vast.

Glas

Concreet gebeurt de opsporing van slecht gesorteerd afval door de dienst “Opsporing en Verbalisatie” van Net Brussel, laat Maron nog weten. Met een zwaar voertuig worden witte zakken, ongeveer 200 per dag, opgehaald voor controle. De ophalers proberen daarbij de zakken te selecteren die waarschijnlijk niet in orde zijn. Ze letten vooral op het geluid van glas aangezien dat een gevaar vormt voor de vuilnisdiensten.

Iets gezien in de stad? Meld het aan onze redactie

Site by wieni