Bijzondere commissie Brussels parlement gaat beheer coronacrisis onderzoeken

© PhotoNews
| Een parlementaire commissie in het Brussels Parlement.

Er komt een bijzondere commissie in het Brussels parlement om het beheer van de coronacrisis door de Brusselse regering en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie (GGC) tegen het licht te houden. Oppositiepartijen wilden liever een echte onderzoekscommissie die kon focussen op het tekort aan medisch materiaal en de hoge sterftecijfers in de rusthuizen.

"Het was oorlog, maar we hadden geen munitie," citeerde Françoise De Smedt, fractieleidster van de PTB/PVDA in het Brusselse parlement, het zorgpersoneel tijdens de coronacrisis. Ze neemt als voorbeeld het rusthuis Christelain in Jette. Daar ging een verpleger kamers van besmette personen in en uit met alleen een gewoon chirurgisch masker en handschoenen aan. Er was geen ander materiaal aanwezig en hij raakt besmet.

Een grondig onderzoek naar het hoe en waarom van het tekort aan materiaal is nodig, zegt De Smedt daarom. Dat doen via een onderzoekscommissie heeft een aantal grote voordelen, staat haar collega Jan Busselen haar bij. "Mensen die komen spreken staan onder eed. Wie gevraagd wordt om te komen spreken, moet komen. Een speciale commissie zou door het personeel in de rusthuizen niet worden begrepen. Sommigen hebben de helft van hun bewoners kwijtgeraakt, dit willen we nooit meer meemaken. Er is een drang om te willen weten wat gebeurd is."

Ook oppositiepartij CDH was voorstander van een onderzoekscommissie. "Niemand - geen enkele regering, geen enkele politieke leider – kon de omvang voorzien van de pandemie die in het voorjaar 2020 zou uitbreken. Toch moeten we vaststellen dat er tussen de beslissingen van 11 maart en eind april sprake was van meer dan een ‘gewone’ vertraging met de levering van het materiaal. De reactie van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie (GGC) was te traag, vooral wat de rusthuizen en rust- en verzorgingstehuizen betreft. Minister Alain Maron (Ecolo) heeft meerdere verklaringen afgelegd waarin hij zijn falen toegeeft."

'Onderzoekscommissie is log en duur'

De MR pleitte dan weer voor een bijzondere interparlementaire commissie, die rekening houdt met de complexiteit van het Belgisch systeem, maar uiteindelijk stemde de meerderheid dus voor een bijzondere commissie. "We stellen geen onderzoekscommissie voor omdat die onnodig log, zwaar en duur is," zegt Brussels parlementslid Arnaud Verstraete (Groen).

In het verleden zorgde Verstraete samen met huidig minister Alain Maron (Ecolo) nog voor de eerste onderzoekscommissie rond het Samusocial-schandaal, omdat de betrokken weigerden te antwoorden op vragen van het parlement. "Dit is vandaag in de covid-crisis helemaal niet aan de orde. Alle ministers hebben zich systematisch en zonder uitzondering ter beschikking gehouden van het parlement en uitgebreid op alle vragen geantwoord, ook in volle crisisperiode."

Een speciale commissie is sneller en flexibeler, gaat Verstraete verder. "Mocht nadien blijken dat dat niet volstaat of er toch problemen zijn, dan is het nog altijd mogelijk om het statuut te veranderen van de speciale commissie naar bijzondere onderzoekscommissie."

De bijzondere commissie heeft als taak lessen te trekken uit de pandemie, op vlak van gezondheid, economie en sociale zaken, maar ook op het vlak van organisatie en coördinatie. Het doel is aanbevelingen te formuleren zodat Brusselse instellingen beter voorbereid zijn op een eventuele nieuwe gezondheidscrisis.

Weinig concreet

N-VA reageert teleurgesteld. Cieltje Van Achter, fractievoorzitster in het Brussels parlement, vindt de tekst van de meerderheid nog te weinig concreet. Haar partij had voorgesteld om een groot aantal domeinen te onderzoeken, waaronder de gezondheidssector en de economie. "We dienen amendementen in, we dienen teksten in, maar de meerderheid staat niet open voor discussie, alles wordt weggestemd. Zelf dient de meerderheid een fluttekst in."

"We hebben nu voor een bijzondere commissie gestemd, maar weten niet eens wat die gaat doen," zegt Van Achter. Ze vreest bovendien dat de door de meerderheid voorgestelde onderzoekstermijn van drie maanden veel te kort is, zeker als het precieze onderwerp nog moet worden vastgelegd.

Ook de MR reageert teleurgesteld. Volgens David Leisterh (MR) had er tenminste een zin over de rusthuizen in de tekst van de meerderheid moeten worden opgenomen. MR, CDH en de N-VA onthielden zich uiteindelijk bij de stemming. Negen leden van meerderheidspartijen stemden voor de bijzondere onderzoekscommissie, PTB stemde tegen. Volgende week vrijdag wordt de commissie voorgesteld tijdens de plenaire vergadering van het Brussels parlement.

Fijn dat je wil reageren. Wie reageert, gaat akkoord met onze huisregels. Hoe reageren via Disqus? Een woordje uitleg.

 

 

Lees ook

Nieuws en cultuur uit Brussel in je mailbox?