BNP Paribas verplicht werknemers om thuis te blijven

© PhotoNews
| Een bankkantoor van BNP Paribas Fortis in Brussel

Sommige bedrijven, zoals BNP Paribas, verplichten werknemers die in gebieden zijn geweest waar het coronavirus is vastgesteld, om zeker twee weken thuis te blijven en verlof of recuperatiedagen te nemen. Volgens werkgeversorganisatie Voka kan dat niet zomaar, want vakantie is in principe vrij te kiezen. Woordvoerder Kasper Demol wijst op de "grijze zone" op dat vlak. "Er is een spanningsveld tussen de verplichting van de werkgever om de veiligheid van alle personeelsleden te garanderen, en anderzijds de afspraken in arbeidscontracten die je niet zomaar eenzijdig kunt wijzigen."

In VTM NIEUWS werd het voorbeeld aangehaald van BNP Paribas Fortis. De grootbank verbiedt personeelsleden die in risicogebied zoals Noord-Italië zijn geweest om naar kantoor te komen. Ze moeten minstens veertien dagen thuis blijven. BNP Paribas Fortis onderstreept dat een regeling getroffen wordt in overleg tussen werknemer en manager. "Eén van de opties is trouwens ook telewerk", aldus woordvoerder Hans Mariën.

Volgens Voka kan in samenspraak en onderling overleg tussen werkgever en werknemer inderdaad afgesproken worden dat de werknemer thuis blijft en vakantie opneemt. "Beide partijen moeten dus akkoord zijn." De werkgeversorganisatie herhaalt haar pleidooi voor de oprichting door de overheid van een 'corona-taskforce', een info- en meldpunt waar overheid samen met werkgevers duidelijke richtlijnen zou kunnen uittekenen.

"Daar zou die grijze zone en dat spanningsveld tussen enerzijds de collectieve verantwoordelijkheid van de werkgever en anderzijds de individuele rechten van de werknemer kunnen uitgeklaard worden."

Het Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO) probeert op zijn website bedrijven wegwijs te maken in een mogelijke aanpak van de gevolgen van het coronavirus. "Indien de werkgever de werknemer de toegang tot de arbeidsplaats wil ontzeggen, louter omdat hij op reis is geweest in een getroffen gebied, kan dit gezien worden als een eenzijdige wijziging van de arbeidsovereenkomst. Bovendien zal de werkgever het loon moeten doorbetalen", luidt het daar.

"Enkel in het geval dat de werknemer symptomen vertoont, is het raadzaam hem zo spoedig mogelijk door te verwijzen naar de arbeidsarts. De werkgever heeft op dat moment de verantwoordelijkheid om besmetting in de onderneming te voorkomen. De arbeidsarts zal dan samen met de huisarts bekijken of er volgende stappen nodig zijn." Het VBO raadt aan om in geval van twijfel steeds in overleg te treden met de betrokken werknemer(s) en steeds ook het advies van de arbeidsarts in te winnen. "Pragmatische oplossingen zoals thuis- of telewerk kunnen een oplossing zijn", luidt het nog.

Fijn dat je wil reageren. Wie reageert, gaat akkoord met onze huisregels. Hoe reageren via Disqus? Een woordje uitleg.

 

 

Meer nieuws uit Brussel

Nieuws en cultuur uit Brussel in je mailbox?