| De burgemeester van Brussel ondertekent het charter Dementievriendelijke Stad.

Eenvoudig Nederlands

Brussel ondertekent charter 'Dementievriendelijke Stad'

Glodie Mungaba, MV
26/09/2022

De Stad Brussel heeft het Europees Charter 'Dementievriendelijke stad' ondertekend. Dat gebeurde woensdag, samen met de Alzheimer Liga Vlaanderen en de Franstalige Alzheimer Liga VZW. Woensdag was het Wereld Alzheimer Dag.

De twee liga's organiseerden een conferentie met als thema "Leven in een dementievriendelijke stad". Dat gebeurde woensdagochtend in het Brusselse stadhuis op de Grote Markt. Tijdens de conferentie werden verschillende thema's besproken. Bijvoorbeeld de toegang tot de publieke ruimte voor mensen met dementie, maar ook de zorg voor familie en lotgenoten van mensen met dementie was een thema.

Sinds 2020 zijn er in België alleen meer dan 200.000 dementiegevallen geteld. Omdat de bevolking ouder wordt, zal dit cijfer nog stijgen.

Ondertekenen

De burgemeester van Brussel Philippe Close (PS) en de OCMW-voorzitter Khalid Zian ondertekenden samen met de liga's het charter ‘Dementievriendelijke Stad’. Zo wordt Brussel de 50ste grootstad die helpt om mensen met dementie meer levenskwaliteit te bieden.

Het Huis Vesale

"Een stad wordt ook gekenmerkt door de manier waarop ze met haar ouderen omgaat. We hebben te maken met vergrijzing, maar ook met steeds meer problemen en ziekten die we moeten aanpakken," zegt Philippe Close.

Close vertelt ook dat de Stad Brussel enkele jaren geleden al 'Huis Vesale' opende, een rust- en verzorgingstehuis voor mensen met dementie in de Cellebroersstraat.

Lees hier het originele artikel.

Dit artikel kadert in een samenwerking met het Huis van het Nederlands rond Eenvoudig Nederlands. Meer over dit project vind je hier terug.

Iets gezien in de stad? Meld het aan onze redactie

Site by wieni