Brussel wil 600 daklozen permanent huisvesten voor 2023

Daklozen in Brussel Daklozen in Brussel
© Ivan Put
| Daklozen in Brussel.
© Ivan Put
| Daklozen in Brussel.

De Brusselse regering rolt een actieplan uit om daklozen duurzame huisvesting aan te bieden. Bevoegd minister Alain Maron (Ecolo) ambieert om eind 2022 er aan 600 een dak boven het hoofd te bieden. Tegelijk zullen meer Brusselse daklozen een beroep kunnen doen op begeleiding en wordt de noodopvang uitgebreid. De OCMW’s ontvingen voor dit plan een slordige 30 miljoen euro.

Het voorbije decennium toonden de cijfers een neerwaartse curve, maar een recente telling (uitgevoerd door Bruss’help in november 2020) bracht aan het licht dat er meer daklozen en slechtbehuisden zijn ten opzichte van de laatste telling in 2018. Dat noopt de Brusselse regering om een tandje bij te steken.

Sinds 2019 is de capaciteit van de noodopvang in het Brussels Gewest weliswaar verdubbeld (van 673 plaatsen naar 1.333). De capaciteit groeide enkel en zal blijven groeien. Concreet bedraagt de opvangcapaciteit nu 3.055 plaatsen. Dit zijn 1.200 plaatsen meer dan op 1 juni 2019 voor de coronacrisis, zo blijkt uit cijfers van het kabinet-Maron.

Meer ruimte voor begeleiding

De 190 extra opvangplaatsen die vrijgemaakt waren in hotels werden alvast tot 30 april 2022 verlengd. Op 1 juli gaat ook een nieuw opvangtehuis voor dakloze eenoudergezinnen (45 plaatsen) open. En er wordt ook een specifieke capaciteit voorzien voor slachtoffers van intrafamiliaal geweld.

Een vaak terugkerende kritiek was dat het beleid geen structurele veranderingen ondersteunde. Daar wil Maron nu verandering in brengen met een vijfpuntenplan. In de eerste plaats door de kwaliteit van de noodopvang te verbeteren. Zowel de infrastructuur belooft hij aan te pakken, alsook de filosofie. Voortaan zullen daklozen 24 op 24 in de noodopvang kunnen blijven, in plaats van slechts 12 uur. Dat maakt psychosociale begeleiding mogelijk.

16 november 2020: start van de winteropvang voor daklozen, hier 24 op 24 voor meer dan 250 mensen in de Trierstraat in Etterbeek
© PhotoNews
| 16 november 2020: start van de winteropvang voor daklozen, hier 24 op 24 voor meer dan 250 mensen in de Trierstraat in Etterbeek.

Waar in 2019 nog geen enkele dakloze werd gehuisvest, zullen er dat eind 2021 al 238 zijn, onder wie een dertigtal gezinnen. Daarvoor rekent Maron op de OCMW’s, maar ook verschillende partners, Housing First-projecten en vzw’s. Zijn doelstelling is om eind 2022 ongeveer 600 personen en gezinnen te herhuisvesten. Dat kan ook in 66 gemobiliseerde wooneenheden die verspreid worden over de Brusselse gemeenten.

Een dakloze enkel een dak boven het hoofd bieden, zal niet volstaan. Daarom breidt de Brusselse regering ook de begeleidingscapaciteit uit. Op dit moment genieten zo’n 600 thuis- en daklozen van thuisbegeleiding. In 2023 moeten er zoveel sociale werkers bijgekomen zijn, opdat er 900 begeleidingstrajecten opgestart kunnen worden. Ook het aantal operatoren van het concept ‘Housing First’ wordt opgedreven. In 2023 moeten 350 personen instappen in zo’n project, dat is een verdrievoudiging ten opzichte van 2019 (104 geherhuisveste personen).

Preventie van woningverlies

Om de plaatsing van dak- en thuislozen in woningen te vergemakkelijken, komt er een gecentraliseerd platform. Daar kan men terecht als men hulp zoekt voor verhuizingen en kleine werkzaamheden of om materiaal te lenen. Een simpele ingreep die de psychosociale medewerkers toelaat om zich louter op de begeleidingstaken te focussen.

Tot slot zal Maron inzetten op preventie van woningverlies. Van de 30 miljoen euro steun aan de OCMW’s om het daklozenplan uit te rollen, zal 1,1 miljoen euro naar preventie van uithuiszettingen gaan. "Door samen te werken, kunnen we de bestaansonzekerheid en het aantal daklozen op lange termijn verminderen. Met huisvesting, geïndividualiseerde en aangepaste begeleiding kunnen ze geleidelijk aan hun plaats in de maatschappij terugvinden.”

Meer nieuws uit Brussel

Nieuws en cultuur uit Brussel in je mailbox?