Brusselaars nog meer betrokken in het beleid via Participatiedienst

© PhotoNews
| Rudi Vervoort (PS), minister-president van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

De Brusselse regering heeft op voorstel van minister-president Rudi Vervoort en minister van Participatieve Democratie Alain Maron beslist dat er een Participatiedienst in het leven wordt geroepen om zowel overheids- als burgerinitiatieven te ondersteunen. De Participatiedienst is een expertisecentrum dat doelgericht advies zal bieden bij projecten waar de Brusselaars betrokken worden in de ontwikkeling van projecten en overheidsbeleid.

In het meerderheidsakkoord van de Brusselse regering is gekozen om burgerparticipatie centraal te stellen. Zo werd Alain Maron zelfs de eerste minister voor Participatieve Democratie. In zijn beleid krijgt hij nu ondersteuning van de Participatiedienst, die ondergebracht wordt bij perspective.brussels.

De Participatiedienst heeft als doel om zo veel mogelijk instrumenten aan te bieden om burgerparticipatie te versterken in de ontwikkeling van projecten in Brussel. Zowel bij projecten van de overheidsinstellingen als bij initiatieven van burgercollectieven stelt de Participatiedienst de Brusselaars in staat te stellen om hun mening over te dragen.

"De oprichting van deze dienst is een belangrijke mijlpaal voor de democratie in het dagelijks leven. Het gaat hier om een contributieve democratie: burgers die de kans krijgen om zich uit te spreken voordat openbare projecten worden gelanceerd, maar ook burgers die door hun eigen daden bijdragen aan de opbouw van een gewest dat beantwoordt aan de ambities van zijn inwoners", stellen minister Maron en minister-president Vervoort.

Dankzij de oprichting van de Participatiedienst hoopt de Brusselse regering ook het wantrouwen tegenover de politieke intstellingen weg te werken.

Meer nieuws uit Brussel

Nieuws en cultuur uit Brussel in je mailbox?