Brusselse N-VA en CD&V hekelen aanpak crisis door Vervoort

© Bart Dewaele
| Cieltje Van Achter (N-VA.)

"Waar is Rudi?" Dat vraagt Cieltje Van Achter, N-VA-fractieleidster in het Brussels Parlement zich af. Brussels minister-president Rudi Vervoort heeft volgens haar onvoldoende leiderschapskwaliteiten. "Het regeringsschip lijkt stuurloos te zwalpen, is laat in het nemen van beslissingen en krijgt de Brusselse gemeenten niet op één lijn." Ook Bianca Debaets (CD&V) betreurt hoe Brussel in gespreide slagorde naar het coronafront trekt.

Van Achter verwijst ook naar de persconferentie vrijdagavond na afloop van de Nationale Veiligheidsraad, waar naast premier Sophie Wilmès alle minister-presidenten het woord namen - ook de Duitstalige Oliver Paasch - behalve de Brusselse regeringsleider Rudi Vervoort. "Fysiek mag hij dan wel aanwezig geweest zijn op de persconferentie van de Nationale Veiligheidsraad, gehoord hebben we hem niet. Al zeven jaar is de heer Vervoort minister-president van ons gewest, maar nog steeds neemt hij te weinig de leiding. We zien of horen hem zelden. De 19 Brusselse gemeenten en burgemeesters vullen eigengereid de lacune. Wij hebben de indruk dat onze minister-president niet eens probeert om in deze crisis de 19 gemeenten op één lijn te krijgen", hekelt de N-VA-fractieleidster.

Ook na de rellen in Kuregem bleef Vervoort zwijgen, merkt parlementslid en partijgenoot Mathias Vanden Borre op: "Het is nochtans zo klaar als een klontje dat minister-president Vervoort zelf had moeten reageren op deze rellen in zijn gewest. Hij heeft als minister-president een aantal belangrijke veiligheidsbevoegdheden: sinds de zesde staatshervorming moet de minister-president instaan voor het verzekeren van de openbare orde, noodplanning en crisisbeheer in Brussel."

Gilles Verstraeten, ook N-VA, betreurt dan weer het gebrek aan steun van de regering aan de Brusselse bedrijven: "Terwijl de Vlaamse regering reeds op 19 maart een economisch relancecomité met specialisten oprichtte, is het in Brussel op dat vlak vooralsnog koffiedik kijken. In plaats daarvan is de regering nog steeds aan het nadenken over overbruggingssteunmaatregelen. Minister-president Vervoort slaagt er niet in doortastend op te treden en talmt met het nemen van steunmaatregelen voor de vele Brusselse bedrijven."

Debaets: '19 baronieën aan het werk'

Ook Brussels parlementslid voor CD&V Bianca Debaets heeft kritiek op hoe Brussel in gespreide slagorde naar het coronafront trekt en hoe de versnippering van bevoegdheden in Brussel de hoofdstad keer op keer verzwakt. Het is voor haar nochtans eenvoudig: "Brussels minister-president Rudi Vervoort is bevoegd voor de coördinatie van het veiligheidsbeleid, de coördinatie tussen de 19 gemeenten en het implementeren van de federale crisismaatregelen. Alles zou dus perfect gestroomlijnd kunnen verlopen met uniforme regels en tegemoetkomingen voor alle Brusselaars. Maar dat is natuurlijk buiten de 19 baronieën gerekend, die elke gelegenheid aangrijpen - zelfs een gezondheidscrisis van nooit eerder geziene omvang - om hun macht te verstevigen."

Debaets meent dat als er ooit een moment geweest is waarop Rudi Vervoort zich dient te ontpoppen tot 'vader van alle Brusselaars', iemand waarop ze kunnen vertrouwen en naar wiens richtlijnen men allen samen luistert, het nu wel is. "Covid-19 lijkt dezer dagen echter vooral te verwijzen naar het aantal verschillende aanpakken dat in onze hoofdstad gehanteerd wordt. Onder topmanagers klinkt weleens het devies 'never waste a good crisis', misschien moeten we dat in het Brussels Gewest ook maar eens volgen", besluit Bianca Debaets.

Fijn dat je wil reageren. Wie reageert, gaat akkoord met onze huisregels. Hoe reageren via Disqus? Een woordje uitleg.

 

 

Meer nieuws uit Brussel

Nieuws en cultuur uit Brussel in je mailbox?