Brusselse particulieren worden ingeschakeld om lokale kmo's te ondersteunen

© PhotoNews
| Brabara Trachte (Ecolo), staatssecretaris, belast met Economische Transitie.

De Brusselse regering heeft donderdag in eerste lezing het ontwerpbesluit goedgekeurd over de Proxi-lening, die particulieren de mogelijkheid biedt geld te lenen aan Brusselse ondernemers met fiscale voordelen en een waarborg. Het gaat om een voorstel van staatssecretaris voor Economische Transitie, Barbara Trachte in samenwerking met de minister voor Begroting, Sven Gatz, waarover eind april een principiële beslissing genomen werd.

Door de coronacrisis is de weg naar financiering voor ondernemers en voornamelijk lokale handelaars, ambachtslui en zeer kleine ondernemingen nog lastiger geworden. Dankzij de Proxi-lening kunnen gezinnen, vrienden en buurtbewoners die in een ondernemer geloven, dit gebrek aan financiering verhelpen. Deze maatregel moet er met andere woorden voor zorgen dat het kapitaal van de bedrijven op korte termijn versterkt wordt en dat er gemeenschappen ontstaan rond de projecten van burgers ten gunste van hun stad of wijk.

Via de Proxi-lening kan de kredietnemer (de zelfstandige of zaakvoerder van een kmo met een economische activiteit in het Brussels Gewest) een goedkope lening van maximum 250.000 euro voor een vaste termijn van 5 of 8 jaar aangaan bij een particulier (een naaste, familielid of wie belangstelling heeft voor de activiteit). De rente wordt later bij besluit vastgelegd, maar zal gelijkaardig zijn aan die in Vlaanderen (Winwin-lening) en Wallonië (Prêt coup de pouce).

De kredietverstrekker mag per onderneming maximaal 50.000 euro per boekjaar met een maximumgrens van 200.000 euro investeren en krijgt hiervoor een jaarlijks belastingkrediet van maximum 4 procent van het geleend bedrag tijdens de 3 eerste jaren en van 2,5 procent gedurende de resterende termijn van de Proxi-lening. Indien de kredietnemer zijn lening niet kan terugbetalen, heeft de kredietgever dankzij een eenmalig belastingkrediet recht op 30 procent van het verschuldigd bedrag. Bovendien wordt als tijdelijke coronamaatregel voor 2020 en 2021 het jaarlijks maximumbedrag per geldschieter verhoogd tot 75.000 euro terwijl het grensbedrag per kredietnemer opgetrokken wordt tot 300.000 euro. Het Brussels Waarborgfonds staat in voor het beheer van de Proxi-lening.

Fijn dat je wil reageren. Wie reageert, gaat akkoord met onze huisregels. Hoe reageren via Disqus? Een woordje uitleg.

 

 

Nieuws en cultuur uit Brussel in je mailbox?