Brussel kondigt meer dan 100 miljoen aan extra steunmaatregelen aan

Bekijk ook de afspeellijst: vrijdag 17 april 2020
Updated: 17-04-2020 - 17:14

Het Brussels gewest kondigt extra economische steunmaatregelen aan. Die moeten onder meer de taxi en immosector en zelfstandige tandartsen en kinesisten helpen het hoofd boven water te houden tijdens de coronacrisis. In totaal trekt het gewest nu al 300 miljoen uit om de economie op gang te houden. "En dat zal nog oplopen."

In totaal wordt er met de nieuwe maatregelen erbij zo'n 300 miljoen uitgetrokken door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor de verschillende economische steunmaatregelen. De Brusselse maatregelen komen bovenop de federale en Europese steunmaatregelen, maar staan grotendeels naast de Vlaamse steunmaatregelen.

In het nieuwe maatregelenpakket wordt onder meer aangekondigd dat nu ook immomakelaars, carwashes, video-, cassette- en krantenwinkels aanspraak kunnen maken op de hinderpremie van 4.000 euro. Die premie was vooralsnog bedoeld voor onder meer horeca, de reisbranche en bedrijven in auto of computerreparatie.

Sven Gatz licht de maatregelen toe.

 
 

"In dat eerste maatregelenpakket hebben we snel moeten schakelen en beslissen welke bedrijven zouden moeten sluiten door de federale overheidsmaatregelen", aldus minister van Begroting Sven Gatz (Open VLD). "Maar er waren nog een aantal twijfelgevallen. Die hebben we nu ook binnengeloodst."

Volgens Gatz is er momenteel al voor 34 miljoen euro aan premies van 4.000 euro uitbetaald. In totaal is er, met de nieuwe bedrijven die aanspraak kunnen maken op de premie, 108 miljoen begroot. Bedrijven kunnen slechts een premie aanvragen per adres in Brussel, met een maximum van 5 premies per bedrijf.

20200315 Sven Gatz 2 BRUZZ ACTUA 1700

Compensatiepremie

Daarnaast is er een premie van 2.000 euro voor kleine bedrijven die tot 5 personeelsleden in dienst hebben. Deze premie moet gezien worden als de Brusselse variant van de Vlaamse compensatiepremie voor bedrijven die niet per se moesten sluiten door de overheidsmaatregelen, maar wel hinder ondervinden. De Brusselse premie ligt evenwel 1.000 euro lager dan die in Vlaanderen.

De premie is bedoeld voor alle zelfstandigen, maar specifiek wordt de paramedische groep zoals zelfstandige tandartsen en kinesisten genoemd als voorbeeld van een sector die de premie zullen kunnen gebruiken. In totaal is er 102 miljoen euro begroot om de premies uit te keren, verduidelijkt Gatz.

tandarts.jpg
© Wikimedia Commons
| Onder meer zelfstandige tandartsen worden genoemd als bedrijven waarvoor de premie bedoeld is.

"We vragen bedrijven die die premie aanvragen aan te geven of zij al personeel in technische werkloosheid hebben moeten plaatsen of dat zij al een federale premie hebben moeten aanvragen", aldus Gatz. "We zien dat als een duidelijke aanwijzing dat die bedrijven in nood zijn en een extra premie van het Brussels gewest kunnen gebruiken."

Over de formele eisen om de Brusselse premie te kunnen aanvragen, moet nog beslist worden. Om de federale premie voor een overbruggingsrecht te kunnen aanvragen, volstaat een verklaring op eer.

Uitzondering: taxi en stadslandbouw

Taxi- en stadslandbouwbedrijven kunnen dan weer wel rekenen op een compensatiepremie van 3.000 euro. Voor de premies van de taxisector alleen is 4,5 miljoen beschikbaar. Het voorstel werd afgelopen dinsdag al aangekondigd. De taxisector werd eerder ook al vrijgesteld van het betalen van de belasting op de exploitatie van taxi’s of van voertuigen met chauffeur.

Die bedragen komen allemaal bovenop het federale overbruggingsrecht: een premie van 1.291 euro voor zelfstandigen (1.614 voor wie een gezin heeft) die minstens zeven dagen op rij moeten stoppen met werken door de crisis.

Sven Gatz (Open VLD), Brussels minister van Financiën, Openbaar ambt en Meertaligheid

Vervolgens is er een uitstel van betaling van verkeersbelasting van twee maanden. De maatregel geldt voor zowel particulieren als bedrijven. Voor de meeste particulieren is die verkeersbelasting geen probleem om te betalen, maar deze maatregel is eerder bedoeld om auto- en busbedrijven bij te staan.

En in de commissie huisvesting werd door staatssecretaris voor Huisvesting Nawal Ben Hamou (PS) aangekondigd dat er een premie zal komen om de meest kwetsbare huurders die inkomensverlies lijden, te ondersteunen om zo hun huur te kunnen betalen. De toekenningsregels worden nog uitgewerkt en zullen op 24 april ter goedkeuring voorgelegd worden aan de ministerraad.

Festivals

Voor de festivals en grote evenementen waarover gisteren werd beslist dat zij tot en met 31 augustus niet door kunnen gaan, werd geen bijkomende specifieke steunmaatregel aangekondigd. Couleur Café vraagt daar nochtans expliciet om. "Iedereen die als zelfstandige in de evenementensector werkt, kan die premie van 2.000 euro aanvragen", zegt Gatz. "Voor de organisaties van festivals zelf gaan we nog specifieke maatregelen uitwerken. Dat zal maatwerk zijn, ook afhankelijk vanaf wanneer bepaalde kleinere evenementen misschien wel weer kunnen doorgaan."

20190630 Couleur Café 2019 Dag 3
© Kevin Van den Panhuyzen
| Couleur Café rekent op overheidssteun.

Wel werd eerder al aangekondigd dat reeds toegekende subsidies voor evenementen in het kader van ‘bevordering van het imago van Brussel’ niet zullen worden ingetrokken. Voor evenementen die uitgesteld worden naar een later tijdstip in 2020, blijft de toegekende subsidie bestaan en subsidies voor afgelaste evenementen mogen gebruikt worden om de facturen voor niet-annuleerbare uitgaven te betalen.

Extra schulden

Voorlopig heeft het Brussels gewest nu dus al 300 miljoen euro aan steunmaatregelen aangekondigd. "En dat zal nog oplopen", is Gatz eerlijk.

Vanaf volgende week zal de Brusselse regering verder bekijken hoeveel er financieel nog mogelijk is. "Tot waar begrenzen we het steunbedrag?", stelt Gatz de vraag die dan centraal zal staan. "Want er zal nadien ook nog geld nodig zijn voor relancemaatregelen. Wanneer winkels en toerisme en cultuur weer open kunnen gaan, zullen we ook bedragen moeten vrijmaken."

En waar moet dat geld dan vandaan komen? "Een deel zal nog wel binnen de lopende begroting gevonden kunnen worden", schat Gatz in. "Maar een deel zal onvermijdelijk aan de schuld moeten worden toegevoegd. Dat geldt zowel voor de federale als de Vlaamse, als de Waalse, als de Brusselse regering."

De stroom aan financiële steun kan niet onbeperkt blijven duren, benadrukt de minister. "We kunnen als overheid de financiële problemen voor de mensen niet helemaal oplossen natuurlijk, maar we proberen dat zo goed mogelijk te doen. We moeten ook rekening houden met de principes van gezonde openbare financiën, zodat we ook na de crisis nog verder kunnen gaan."

Fijn dat je wil reageren. Wie reageert, gaat akkoord met onze huisregels. Hoe reageren via Disqus? Een woordje uitleg.

 

--- OPROEP. Reageer jij soms op online nieuwsartikels of wil je het wel eens proberen? Doe mee aan het RHETORIC-onderzoek en maak kans op een waardebon. Meer info en inschrijven

 

Lees ook

Nieuws en cultuur uit Brussel in je mailbox?