Bernard Clerfayt (Défi), minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Werk en Beroepsopleiding, Digitalisering, de Plaatselijke Besturen en Dierenwelzijn

| Bernard Clerfayt (Défi), minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Werk en Beroepsopleiding, nam het initiatief voor de vierde steunronde

Brusssels Gewest maakt vierde ronde financiële steun vrij voor cultuursector

JP
© BRUZZ
08/05/2022

De Brusselse regering kent een vierde fase van financiële hulp toe aan werknemers uit de culturele sector. In totaal wordt vijf miljoen euro vrijgemaakt om de sector, die zwaar getroffen werd door de Covid-crisis, te ondersteunen.

Afgelopen winter legde de federale regering nog een sluiting van de sector op, waarna het Brussels Gewest aankondigde dat het de sector opnieuw financieel zou ondersteunen. Net als de vorige keren hangt het bedrag van de premie af van de ontvangen inkomsten van de cultuurwerkers.

Concreet gaat het om maximaal 3.000 euro per werknemer die tussen 1 juli 2021 en 31 december 2021 inkomsten heeft genoten die maximaal 4.500 euro netto bedragen. Daarna volgt 2.250 euro als de werknemer tussen 1 juli 2021 en 31 december 2021 inkomsten heeft genoten die maximaal 6.000 euro netto bedragen en 1.500 euro indien de werknemer tussen 1 juli 2021 en 31 december 2021 inkomsten heeft genoten die maximaal 8.000 euro netto bedragen.

Het is de vierder keer dat het Brussels Gewest geld toekent aan de sector. In juli 2020 gebeurde dit voor de eerste keer, daarna volgden nog twee schijven, in oktober 2020 en in september 2021. “Na de invoering van het artiestenstatuut is er nu ander goed nieuws voor alle cultuurwerkers,” stelt Clerfayt (Défi).

De premie kan online worden aangevraagd op de website van Actiris tot en met 27 mei 2022. Een belangrijke voorwaarde voor de premie is dat de structuur minstens één bedrijfszetel in het Brussels Gewest heeft en minimaal vijf voltijdse equivalenten in dienst heeft.

Iets gezien in de stad? Meld het aan onze redactie

Site by wieni