Burgerpanel over mobiliteit van start

© Reine Nkiambote
© Reine Nkiambote

Veertig Brusselse burgers bespreken zaterdag in het Brussels parlement voor het eerst de Brusselse mobiliteit. Dat doen ze in totaal drie weekends lang. Hun voorstellen zullen uiteindelijk in de vorm van een resolutie aan de Brusselse regering worden voorgelegd. Eerder toonde David Van Reybrouck zich in BRUZZ al grote voorstander van dit experiment.

De panelleden kunnen zich laten bijstaan door mobiliteitsexperten van hun keuze. Het doel van deze debatten is te komen tot een aantal concrete aanbevelingen, die besproken zullen worden in de commissie en in de plenaire vergadering van het Brussels Parlement, alvorens in de vorm van een parlementaire resolutie aan de Brusselse Regering te worden bezorgd.

Dit initiatief beoogt de Brusselse burgers te laten deelnemen aan de uitwerking van het toekomstig mobiliteitsbeleid. De aanbevelingen van de burgers kunnen gebruikt worden voor “Good Move”, het toekomstige gewestelijk mobiliteitsplan, dat thans wordt opgesteld.

Volgens de voorzitter van het Brussels Parlement, Charles Picqué (PS), is het belangrijk de burgers meer te betrekken bij het proces voor de uitwerking van de maatregelen én bij de evaluatie ervan. "Dat is een essentiële uitdaging voor onze democratie." Hij verheugt zich over dit initiatief, dat deel uitmaakt van de vernieuwing van de democratische handelswijzen, net als het onlangs hervormde petitierecht.

Brussel op kop
Het Brussels Parlement is de eerste Belgische assemblee die louter door middel van loting burgers bijeenbrengt om een onderwerp te bespreken binnen een halfrond. Ongeveer 8.000 willekeurig gekozen Brusselaars hebben een brief gekregen met het voorstel deel te nemen aan “Make Your Brussels – Mobility”. Ongeveer 400 van hen zijn ingegaan op het voorstel.

Particitiz, de operator die belast is met de begeleiding van het participatieproces, heeft daarna een tweede loting toegepast, met bijzonder aandacht voor leeftijd, opleidingsniveau, gezinssamenstelling, vervoersmiddel enzovoort. Om zo te komen tot een panel dat representatief is voor de Brusselse diversiteit.

Fijn dat je wil reageren. Wie reageert, gaat akkoord met onze huisregels. Hoe reageren via Disqus? Een woordje uitleg.

 

 

Lees meer over
Meer nieuws uit Brussel

Nieuws en cultuur uit Brussel in je mailbox?