| De buste van ex-burgemeester Roger Nols (1970-1989) in het gemeentehuis van Schaarbeek.

Buste Roger Nols wordt wellicht omgedraaid in plaats van weggehaald

CD
© BRUZZ - Belga
19/12/2022

Er is al langer discussie over wat er met de buste van oud-burgemeester Roger Nols in het gemeentehuis van Schaarbeek moet gebeuren. Nu is het voorstel om het beeld met het gezicht naar de muur te plaatsen. Nols was berucht om zijn discriminatie tegenover Vlamingen en migranten.

Op 5 september 2017 schreef de Franstalige antiracismebeweging MRAX een open brief aan de Schaarbeekse autoriteiten waarin de organisatie eist om de buste van voormalig burgemeester Roger Nols (1922-2004) te verwijderen uit het gemeentehuis.

Daarop richtte de gemeente Schaarbeek een werkgroep op onder leiding van het Brussels Studies Institute (BSI). Die stelt nu voor om de buste om te draaien, met het gezicht naar de muur gericht. Ook stelde de werkgroep voor om de buste achter een sokkel te plaatsen waarop een nieuw kunstwerk staat dat de huidige waarden van de gemeente belichaamt.

Controverse

De voormalige burgemeester van de gemeente Schaarbeek, die van het FDF overging naar de PRL, de liberale partij van die tijd, en vervolgens naar het Front National, leidde de gemeente gedurende 20 jaar. In die periode liet Nols zich kennen als iemand met xenofobe ideeën en een politicus die discriminatie geen probleem vond, en al zeker niet tegenover Vlamingen in Brussel. Hij ging zelfs zo ver dat hij op een dag in 1986 op een kameel bij het stadhuis aankwam en de voorzitter van het Franse Front National, Jean-Marie Le Pen, verwelkomde.

Begin mei van dit jaar bleek uit een BSI-rapport, dat in opdracht van de gemeente was opgesteld, dat de meningen over de toekomst van zijn buste nogal uiteenliepen. Sommigen vonden dat er niets moest worden gedaan, anderen dat het moest worden verwijderd. Uiteindelijk werd in het verslag gesteld dat de meningen onder de burgers moeten worden besproken om een zo goed mogelijk besluit te kunnen nemen.

Werkgroep

Er werd een werkgroep opgericht onder het gezamenlijke voorzitterschap van burgemeester Cécile Jodogne (DéFI) en de schepen voor Gendergelijkheid en Gelijke Kansen, Sihame Haddioui (Ecolo), en bestaande uit een vertegenwoordiger van alle politieke partijen in de gemeenteraad, burgers en deskundigen. Volgens de burgemeester is de werkgroep drie keer bijeengekomen, telkens voor twee uur, en vond de laatste vergadering plaats op 6 december.

Aan het einde van de bijeenkomst kregen onderzoekers van het BSI de opdracht om een rapport op te stellen waaruit bleek dat één scenario unaniem werd aangenomen: de buste van Roger Nols omkeren en een nieuwe sokkel ervoor plaatsen voor een nieuw kunstwerk dat de huidige waarden van de gemeente belichaamt. Bovendien zal rond de buste een educatief systeem worden opgesteld om de ingreep en de redenen daarvoor uit te leggen.

De gemeenteraad zal op 21 december over dit voorstel stemmen.

Iets gezien in de stad? Meld het aan onze redactie

Site by wieni