Bernard Clerfayt (Défi), Minister van Werk, Beroepsopleiding, Lokale Besturen, Digitalisering, Dierenwelzijn en Kinderbijslag.

Clerfayt over gebrek aan Nederlandstalige aanwervingen: ‘Liever een gesloten loket?’

KVDP
© BRUZZ
09/10/2019

Minder dan een tiende van de aanwervingen bij lokale besturen in 2018 betrof een Nederlandstalige. Dat blijkt uit het taalrapport van de Brusselse vicegouverneur. "Hebt u dan liever een gesloten loket?", reageert bevoegd minister Bernard Clerfayt.

In 2018 behandelde de vicegouverneur 3.113 dossiers over aanwervingen bij de gemeenten en OCMW's. Daarvan betroffen er maar 276 – minder dan 10 procent dus – een Nederlandstalige. In totaal was 78,4 procent van de aanwervingen niet in orde met de taalwetgeving. “In 2015 was dat 65,15 procent, in 2014 60,09 procent”, vulde Brussels Parlemenslid Mathias Vanden Borre (N-VA) aan tijdens de commissie Binnenlandse Zaken. “De situatie verslechtert dus zienderogen.”

Wanneer een dossier niet voldoet aan de regels, kan de vicegouverneur een aanwerving tolereren of schorsen. Na een schorsing kan het lokaal bestuur overgaan tot de vernietiging van de aanwerving. Dat is in 2018 geen enkele keer gebeurd. “Waarom weigert de regering om de taalwetten toe te passen en de schorsingen van de vicegouverneur om te zetten in vernietigingen?”, vroeg parlementslid Dominiek Lootens-Stael (Vlaams Belang) aan Brussels minister Bernard Clerfayt (Défi), bevoegd voor Lokale Besturen.

'Te weinig Nederlandstalige kandidaten'

“Ik weiger geen enkele wetgeving toe te passen. De plaatselijke besturen vinden vrijwel geen kandidaten die over de vereiste taalbrevetten beschikken”, repliceerde Clerfayt. “Het aantal Franstalige kandidaten ligt vaak hoger dan het aantal Nederlandstalige kandidaten. In sommige gevallen zijn er zelfs geen Nederlandstalige kandidaten.”

“In het beste geval zoekt men een ‘Flamand de service’ die de Nederlandstalige in zijn taal kan helpen."

Dominiek Lootens-Stael (Vlaams Belang)

Het gebrek aan personeel dat Nederlands spreekt bij lokale besturen is een oud zeer, en heeft ook gevolgen op de dienstverlening. Dat leidt soms tot frustrerende situaties bij Nederlandstalige Brusselaars. Zo ondervond een koppel in september problemen bij een geboorteaangifte in de Stad Brussel. “In het beste geval zoekt men een ‘Flamand de service’ die de Nederlandstalige in zijn taal kan helpen”, aldus het parlementslid van Vlaams Belang.

'Liever gesloten loket?'

Clerfayt wees op zijn beurt op de nood aan de continuïteit van de dienstverlening. “Hebt u dan liever een gesloten loket zonder ambtenaar dan een open loket waar soms een klein incident kan plaatsvinden?”, vroeg de minister aan Lootens-Stael. Die wil dat de regering de vicegouverneur de bevoegdheid verleent om over te gaan tot de vernietiging van aanwervingen.

“Dat staat niet in het regeerakkoord en er is tot op heden nog niet over gepraat”, zei Clerfayt daarover. "Op termijn hopen we dat alle taalleermaatregelen zullen leiden tot een betere tweetaligheid van kinderen, medeburgers en lokale ambtenaren."

Fijn dat je wil reageren. Wie reageert, gaat akkoord met onze huisregels. Hoe reageren via Disqus? Een woordje uitleg.

Lees meer over: Samenleving , tweetaligheid , taalwetgeving , Bernard Clerfayt , Dominiek Lootens-Stael

Iets gezien in de stad? Meld het aan onze redactie

Site by wieni