Clerfayt over verbod onverdoofd slachten: 'Blaast debat in Brussel nieuw leven in'

schaap.jpg
© Toshihiro
© Toshihiro
Updated: 17-12-2020 - 14:38

Het Hof van Justitie van de Europese Unie bevestigt dat lidstaten omkeerbare verdoving mogen opleggen in het kader van religieuze riten. Volgens Brussels minister van Dierenwelzijn Bernard Clerfayt (Défi) blaast het arrest nieuw leven in het debat in het Brussels gewest. “Dit vereist een sereen overleg om een goed evenwicht te vinden tussen dierenwelzijn en godsdienstvrijheid.”

Sinds 1 januari 2019 is het in Vlaanderen verboden om dieren te slachten zonder dat die eerst verdoofd worden. Dat geldt ook voor rituele slachtingen in religieuze kringen. Verschillende joodse en moslimverenigingen trokken daarop naar het Grondwettelijk Hof, dat de vraag voorlegde aan het Europees Hof van Justitie. Dat oordeelde donderdag dat het verbod niet in strijd is met het Europees recht.

In een langverwacht arrest zegt het Europees Hof van Justitie dat de Europese verordening uit 2009 over de bescherming van dieren als beginsel neemt dat dieren verdoofd moeten worden voor het doden. De tekst staat ritueel slachten zonder verdoving wel toe, maar slechts bij uitzondering om de vrijheid van godsdienst te verzekeren. Tegelijkertijd laat de tekst de lidstaten vrij om dieren uitgebreider te beschermen. Het is dan aan de wetgever om dierenwelzijn en de vrijheid van godsdienst concreet te verzoenen.

Brussel, dat nog geen gewestelijke ordonnantie heeft over de materie, zegt dat de uitspraak het debat in het gewest nieuw leven inblaast. Bernard Clerfayt erkent dat het programma van de Brusselse regering "de partners van de regeringsmeerderheid niet in de ene of de andere richting bindt". "Elke ontwikkeling op dit gebied vereist een sereen overleg met alle betrokken partijen om een goed evenwicht te vinden tussen dierenwelzijn en godsdienstvrijheid."

Dialoog

De Brusselse N-VA kondigt alvast aan een voorstel tot ordonnantie in te dienen. “Nu het duidelijk is dat het Vlaams verbod op onverdoofd slachten niet in strijd is met het Europees recht, is de logische stap dat ook Brussel de dialoog met de geloofsgemeenschappen aangaat en een verbod op onverdoofd slachten zal invoeren," laat Cieltje Van Achter, fractieleider voor N-VA in het Brussels parlement, weten. "Onze fractie dient eerstdaags een voorstel tot ordonnantie in om onverdoofd slachten ook in het Brussels gewest te verbieden”.

Het Executief van de Moslims van België zegt zwaar ontgoocheld te zijn door de beslissing van het Europees Hof van Justitie. "Het Hof van Justitie lijkt te zwichten voor de toenemende politieke en maatschappelijke druk van de populistische stromingen die in heel Europa een symbolenstrijd voeren tegen kwetsbare minderheden," zegt ze in een reactie.

De Moslimexecutieve zegt er nu op te vertrouwen "dat het Belgische Grondwettelijk Hof de ratio zal laten zegevieren boven de emotie." "In een tolerante samenleving is het belangrijk om met alle geledingen van de maatschappij samen te werken aan dierenwelzijn, zonder daarbij bepaalde gemeenschappen te stigmatiseren. Inlevingsvermogen en wederzijds begrip behoren tot de kern van onze gedeelde waarden," klinkt het. "De Moslimgemeenschap vertrouwt erop dat de rechtsstaat zal zegevieren."

Fijn dat je wil reageren. Wie reageert, gaat akkoord met onze huisregels. Hoe reageren via Disqus? Een woordje uitleg.

 

 

Meer nieuws uit Brussel

Nieuws en cultuur uit Brussel in je mailbox?