Coens: 'Desnoods gedwongen opname van hongerstakers in levensgevaar'

© PhotoNews
| 6 december 2019: Sammy Mahdi moet het afleggen tegen Joachim Coens in de strijd om het voorzitterschap van CD&V.

Volgens CD&V-voorzitter Joachim Coens moeten de hongerstakers in levensgevaar desnoods gedwongen worden opgenomen in het ziekenhuis. "Op korte termijn telt maar één ding, doden vermijden", zegt Coens op Twitter. Zijn partijgenote Bianca Debaets wijst burgemeester Philippe Close (PS) van de Stad Brussel op zijn verantwoordelijkheid.

In Brussel zijn al ruim twee maanden 450 mensen zonder papieren in hongerstaking in de Begijnhofkerk en in de lokalen van de VUB en de ULB. Ze eisen collectieve regularisatie, maar de regering hield de boot tot nog toe af. Omdat sommigen nu ook al enkele dagen niet meer drinken, is de toestand bijzonder precair.

De toestand zet de regering-De Croo intussen onder hoogspanning. PS en Ecolo voeren de druk op en zeggen dat hun ministers uit de regering stappen indien een persoon komt te overlijden. Aan Vlaamse kant vroeg Groen premier Alexander De Croo om het dossier over te nemen van staatssecretaris voor Asiel en Migratie Sammy Mahdi (CD&V), samen met PS en Ecolo.

Gedwongen ziekenhuisopname

Mahdi heeft intussen CGVS-baas Dirk Van den Bulck aangesteld als speciaal gezant. Hij moet dienen als een soort brugfiguur om de hongerstakers te begeleiden in hun individueel dossier. Eerder richtte de staatssecretaris ook al een neutrale zone op waar de betrokkenen informatie kunnen krijgen.

Volgens CD&V-voorzitter Joachim Coens telt nu maar één ding: doden vermijden. Volgens Coens moet daarvoor de groepsdruk doorbroken worden, maar is er ook dringende medische interventie en desnoods een gedwongen ziekenhuisopname nodig voor wie in levensgevaar is. "Medische hulp geven, ook aan zij die tot op heden weigerden", is hij duidelijk op Twitter.

Vlaams parlementslid Vincent Van Peteghem, kandidaat-CD&V-voorzitter

CD&V-vicepremier Vincent Van Peteghem hamert er ook op dat het Rode Kruis toegang moet krijgen tot de hongerstakers in de Begijnhofkerk. "Het feit dat het Rode Kruis geen toegang krijgt tot de mensen in de Begijnhofkerk vind ik onbegrijpelijk en dat verontrust mij", zegt hij.

Verder doet Mahdi er volgens Van Peteghem alles aan om "binnen de wet" duurzame oplossingen te vinden. "Deze mensen verdienen duidelijkheid. Geen tijdelijke of valse hoop. Dat kunnen we enkel bieden wanneer we hun persoonlijk dossier kennen."

Moet Close ingrijpen?

Brussels Parlementslid en gemeenteraadslid in de Stad Brussel Bianca Debaets (CD&V) wijst burgemeester Philippe Close (PS) dan weer op zijn plicht. "Hij beschikt over de instrumenten om dit drama niet te laten ontaarden en met een oplossing voor de dag te komen. De federale overheid nam al verschillende maatregelen", aldus Debaets, die vindt dat Close zijn verantwoordelijkheid uit de weg gaat.

De Brusselse CD&V-politica wordt daarin gesteund door David Weytsman, fractievoorzitter van MR in de Stad. "Op vlak van bijstand aan personen in gevaar en openbare veiligheid heeft Close de macht om op te treden. Deze mensen hebben dringende medische hulp nodig. Zomaar de handen terugtrekken en naar het federale niveau verwijzen, lost niets op.”

Weytsmans voorzitter Georges-Louis Bouchez roept intussen op om het hoofd koel te houden. "De menselijke situatie is dramatisch, maar hongerstaking is geen onderhandelingsmethode. Mensen verwachten verantwoordelijkheid van ons, geen opbod", tweet hij. "We moeten ook aan oplossingen werken in de strijd tegen covid en voor de slachtoffers van de overstromingen."

Egbert Lachaert van Open VLD is het daarmee eens. "Aan politieke dreigementen hebben burgers niets. Hopelijk werkt iedereen mee de nodige zorg te kunnen aanbieden aan diegenen in nood."

Meer nieuws uit Brussel

Nieuws en cultuur uit Brussel in je mailbox?