Colombiaanse variant treft woonzorgcentrum in Zaventem

© Google Instant Street View
Updated: 06-08-2021 - 15:29

In een woonzorgcentrum in Zaventem zijn in twee weken tijd zeven bewoners overleden na een uitbraak van een Colombiaanse variant van het coronavirus. Dat weet VRT NWS. Alle overleden bewoners waren volledig gevaccineerd tegen het coronavirus.

De eerste twee besmettingen met het coronavirus in woonzorgcentrum Ter Burg in Nossegem werden vastgesteld op 16 juli. Dat gebeurde op een afdeling van bewoners met vergevorderde dementie. Toen de besmetting werd vastgesteld, heeft de directie de volledige afdeling in quarantaine gezet en werden alle nodige maatregelen getroffen.

“Uiteindelijk hebben 20 bewoners op die afdeling positief getest”, zegt Kathleen Boydens van het woonzorgcentrum. Door de maatregelen bleef de uitbraak beperkt tot de afdeling. Helaas kon niet vermeden worden dat de dodentol op de afdeling hoog opliep: 7 van de 28 bewoners zijn overleden.

Sommige bewoners waren evenwel al in slechte gezondheid nog vóór het coronavirus toesloeg. Zo was één van de bewoners al terminaal, een andere bewoner was palliatief. Maar er zijn ook bewoners overleden die vóór de besmetting nog in relatief goede gezondheid verkeerden.

Bovendien waren de 20 bewoners die besmet werden, volledig gevaccineerd tegen het virus. Ook al het besmette personeel was volledig ingeënt, op één jobstudent die in de keuken werkte na. "De getroffen afdeling is de afdeling met demente personen, wat quarantaine moeilijk maakt aangezien die personen ronddolen", zegt Ria Vandenreyt, woordvoerder van agentschap Zorg en Gezondheid.

Ondertussen vindt er een brononderzoek plaats om zeker te zijn waar de besmetting gebeurde. In eerdere berichtgeving was sprake van een bezoeker die aan de grondslag lag van de uitbraak, maar die besmetting gebeurde op een heel andere afdeling dan die van de uitbraak. Wel gebeurden de testen op de getroffen afdeling nadat contacttracing het wzc had gealerteerd. "In de eerste helft van juli meldde contacttracing aan Ter Burg dat een recente bezoeker positief had getest", aldus Vandenreyt.

Hij bleek besmet met de deltavariant. Door de melding besloot het wzc, nadat er op een andere afdeling luchtwegeninfecties waren vastgesteld, ook die afdeling te testen op corona. "Toen bleek dat er meerdere besmettingen waren, werd er algemeen getest en geïsoleerd in het woonzorgcentrum", zegt Vandenreyt.

Colombiaanse variant

Uit onderzoek van de KU Leuven is gebleken dat het om een besmetting gaat met een nieuwe variant van het coronavirus: de Colombiaanse variant. “Omdat daar nog weinig over geweten is, moesten we extra veiligheidsmaatregelen nemen," aldus de directrice.

Marc Van Ranst, gewoon hoogleraar virologie (KU Leuven)

Volgens viroloog Marc Van Ranst (KU Leuven) moet de variant goed in het oog worden gehouden. “We weten dat die nieuwe variant sinds eind juni teruggevonden wordt in ons land, maar in hele kleine percentages”, zegt Van Ranst bij VRT NWS. “De overgrote meerderheid is de Indiase variant, de zogenoemde Deltavariant. Die is verantwoordelijk voor meer dan 95 procent van de besmettingen. 4 procent is de Britse variant en 1 procent zijn dan nog een paar andere varianten.”

Van de Colombiaanse variant werden in ons landen tot op vandaag 20 clusters vastgesteld, waarvan één in het woonzorgcentrum in Zaventem. Van Ranst zegt dat dit met veel aandacht opgevolgd wordt. Tegelijk zegt de viroloog dat deze variant de virologen nog geen grote zorgen baart, “maar het is een variant die we goed in de gaten moeten houden, omdat die in de laatste weken ook in andere landen opduikt”.

Hoog dodental

Van Ranst voegt toe dat uit onderzoek in Engeland blijkt dat de variant niet méér ziekteverwekkend is dan de varianten die we al kennen, maar het nog te vroeg is om daar grote uitspraken over te doen. "Omdat de gevonden variant een aantal mutaties vertoont, volgen de virologen het met zeer grote aandacht op. Het is nog geen variant waarover men zich zorgen maakt. Maar het is wel een variant die bijzondere interesse vraagt."

De viroloog erkent dat de uitbraak in Zaventem een hoog dodental heeft geëist. "Daarom nemen we deze uitbraak ook heel ernstig en onderzoeken we het verder. Maar op andere plaatsen waar dit virus is opgedoken, ligt de dodentol niet hoger dan bij andere varianten. Dus het kan wel een specifiek probleem op deze afdeling geweest zijn, omdat het om een afdeling ging met mensen met dementie.”

Meer nieuws uit Brussel

Nieuws en cultuur uit Brussel in je mailbox?