Criminaliteitscijfers blijven stabiel, maar meer zakkenrollers in Brussel

KVDP
© BRUZZ
27/07/2020

Net als in de rest van het land is het aantal geregistreerde misdrijven in het Brusselse Gewest stabiel gebleven in 2019 in vergelijking met het jaar daarvoor. Wel is het aantal meldingen van zakkenrollers gestegen van 14.211 in 2018 naar 16.832 in 2019. Daarnaast is ook de cybercriminaliteit gestegen.

Dat blijkt uit de recentste criminaliteitsstatistieken, die de federale politie vorige week gepubliceerd heeft. Vorig jaar werden in Brussel in totaal 152.196 criminele feiten geregistreerd, een zeer lichte stijging (+2.656) tegenover het jaar daarvoor. In vergelijking met 2016 gaat het om ongeveer 10.000 feiten meer, maar op langere termijn is de tendens dalend. Op nationaal niveau werden in 2019 iets minder criminele feiten geregistreerd dan in 2018 (878.354 misdrijven in 2019 tegenover 889.106 misdrijven in 2018).

Nog op nationaal niveau zijn de cijfers in de grootste misdaadcategorie, diefstal en afpersing, gedaald van 310.742 feiten in 2018 naar 300.219 in 2019. Die cijfers zijn Brussel licht gestegen, voornamelijk in de categorie van zakkenrollerij. Die categorie telde in 2019 16.832 feiten, tegenover 14.211 het jaar daarvoor.

"Zakkenrollerij is één van de weinige diefstalvormen die een stijging kent. Tussen 2012 en 2017 kende zakkenrollerij een dalende tendens, maar in 2018 werd deze trend doorbroken", klinkt het in een rapport van de federale politie. "Opvallend is dat deze toename zich het sterkst manifesteert in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. De sterkste stijgingen vallen te noteren op de openbare weg en in de spoorweginfrastructuur."

Minder woninginbraken en autodiefstallen

In andere diefstalcategorieën zijn de Brusselse cijfers, net als in de rest van het land gedaald. In heel het land is het aantal woninginbraken met tien procent gedaald. In Brussel werden vorig jaar nog 6.881 woninginbraken geregistreerd, een daling van 8 procent in vergelijking met het jaar daarvoor. In 2011 werden in het Brusselse Gewest nog 10.673 woninginbraken geregistreerd.

Ook het aantal autodiefstallen blijft verder dalen, met 1.269 gevallen in 2019 in Brussel. Dat waren er in 2011 nog twee keer zoveel. Het aantal fietsdiefstallen blijft dan weer toenemen met 4.182 registraties in 2019 tegenover 2.814 in 2011. In de andere twee gewesten is het aantal fietsdiefstallen gedaald.

Meer cybercriminaliteit

Alhoewel het aantal geregistreerde misdrijven in de grootste misdaadcategorieën stabiel blijft of licht daalt, merkt de federale politie wel een sterke toename van de cybercriminaliteit op. "Hoewel er in het algemeen een daling waar te nemen is in de criminaliteit, blijven de cijfers voor cybercriminaliteit steil de hoogte in schieten", klinkt het bij de federale politie. "In 2019 werden 32.943 gevallen van ‘informaticacriminaliteit’ geregistreerd, 29,2 procent meer dan in 2018."

Die stijgende tendens vindt al enkele jaar plaats, maar was in 2019 net iets spectaculairder. Ook in Brussel zijn de cijfers rond cybercriminaliteit gestegen, zij het iets minder spectaculair (+15 procent), al wordt informaticacriminaliteit beschouwd als een eerder geografisch onafhankelijk fenomeen.

"Vooral de stijging van phishing, waarbij gebruikersgegevens gestolen worden door mensen bijvoorbeeld naar een valse website te lokken, is – opnieuw – bijzonder opvallend", klinkt het. Daarnaast worden "klassieke" misdrijven steeds vaker gepleegd met behulp van ICT.

Zo is, ook in Brussel, het aantal misdrijven in de categorieën bankkaartfraude en internetfraude gestegen. "Enerzijds speelt het maatschappelijke leven zich meer en meer online af – inclusief aankopen, bankzaken en het professionele leven, waardoor ook de criminaliteit steeds meer verschuift van offline naar online", schrijft de federale politie nog. "Anderzijds is het mogelijk dat de stijging deels te verklaren is door een stijgende aangiftebereidheid: misschien vinden mensen steeds beter de weg om klacht neer te leggen en kunnen ze de schroom hierover gelukkig achter zich laten?"

Fijn dat je wil reageren. Wie reageert, gaat akkoord met onze huisregels. Hoe reageren via Disqus? Een woordje uitleg.

Lees meer over: Brussel, Samenleving, Criminaliteit, criminaliteitscijfers, zakkenrollers, politie, cybercriminelen

Iets gezien in de stad? Meld het aan onze redactie

Site by wieni