Nicole de Moor, staatssecretaris voor Asiel en Migratie, in de Kamer

| Nicole de Moor, staatssecretaris voor Asiel en Migratie, in de Kamer.

De Moor legt Winterplan op tafel: extra opvang via campings, jeugdherbergen en containers

© Belga - BRUZZ
01/09/2023
Updated: 01/09/2023 20.33u

De instructie van staatssecretaris voor Asiel en Migratie Nicole de Moor (CD&V) om de komende tijd geen opvang meer te voorzien voor alleenstaande mannen die asiel aanvragen, blijft voorlopig overeind. Wel zal de maatregel zo kort mogelijk gelden. Om dat mogelijk te maken, wordt intussen op zoek gegaan naar extra plaatsen. Daarvoor stelde ze op de ministerraad van vrijdagmorgen een Winterplan voor, met opvang in campings en jeugdherbergen.

Dinsdag maakte de staatssecretaris bekend dat alleenstaande mannen nog steeds een asielaanvraag kunnen indienen, maar de komende tijd niet kunnen rekenen op opvang. De staatssecretaris nam die maatregel om te voorkomen dat gezinnen met kinderen op straat zouden belanden. Hoewel groenen en PS erop aandrongen dat ze die instructie zou intrekken, bleek vrijdag na de ministerraad dat de maatregel overeind blijft. Wel is het zo dat asielzoekers die een opvangnood hebben, op een wachtlijst worden geplaatst.

"Er zijn heel veel bezorgdheden geuit, die leven bij mij ook. Ik heb de urgentie heel duidelijk gemaakt", stelde de staatssecretaris. Daarbij benadrukten de Moor en premier Alexander De Croo (Open VLD) dat het om een tijdelijke maatregel gaat. Een timing willen ze daar niet concreet op plakken. De asielstroom voorspellen is immers geen wetenschap. "We doen er alles aan om die zo kort als mogelijk te houden", verzekerde de premier. "Hoe sneller we in staat zijn plaatsen te creëren, hoe korter die zal zijn."

Campings, jeugdherbergen en containers van Europa

Bovenop die bestaande maatregelen, zoekt De Moor nu naar bijkomende opvangplaatsen in de winter. Ze doet een outreach naar campings en jeugdverblijven die in de wintermaanden niet gebruikt worden, zoals eerder gebeurde in Theux en Bredene.

Sieghild Lacoere, woordvoerster van de Moor, verzekert dat het gaat om campings en jeugdverblijven over het hele Belgische grondgebied en niet alleen in Brussel, “zoals er ook spreiding is van asielzoekers over het Belgische grondgebied.”

“Alleen is het vandaag niet mogelijk om alleenstaande mannen onmiddellijk op te vangen omdat er een tekort is aan opvangplaatsen. Daardoor zijn er in het Brussels gewest veel meer mensen die een plaats zoeken om te slapen,” beseft Lacoere.

Om die reden bestaat een opvangconventie tussen Asiel en Migratie en het Brusselse gewest, waarbij de federale overheid extra plaatsen financiert in de Brusselse daklozenopvang. “Het gaat om 1.500 extra plaatsen. We laten Brussel dus zeker niet aan zijn lot over en blijven in gesprek om te kijken of er meer inspanningen nodig zijn,” aldus Lacoere.

Daarnaast zijn ook kleinere ‘satellieten’ in de buurt van collectieve centra een optie. Het gaat om leegstaande gebouwen in de buurt van bestaande opvangcentra, waarvan het personeel ook in die ‘satellieten’ zou kunnen worden ingezet. “Zo moeten we geen extra personeel aanwerven, omdat er gewoonweg geen personeel te vinden valt,” aldus Lacoere.

Tot slot lopen er “verregaande gesprekken” om containers van Europa te plaatsen.

Versnelde uitstroom

Het winterplan komt bovenop eerdere beslissingen om de uitstroom uit het opvangnetwerk van Fedasil te versnellen.

Ter herinnering: staatssecretaris De Moor kondigde in maart dit jaar aan extra te zullen inzetten op de uitstroom van asielzoekers die al meer dan drie jaar in de opvang blijven. “Zo zijn er vandaag 1.397 mensen extra vertrokken,” weet de woordvoerster van De Moor, Sieghild Lacoere. “Wie uitstroomt, maakt een extra plaats vrij.”

Ook het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen, dat de asielaanvragen onderzoekt, heeft zijn inspanningen verhoogd, stelt Lacoere. “Mede door nieuwe medewerkers die nu beginnen te renderen, slagen zij er de laatste maanden in om meer beslissingen te nemen. Tegenover juli vorig jaar hebben zij 600 beslissingen meer kunnen nemen dan vorig jaar. Per dag kunnen er nu 100 mensen vertrekken in plaats van 60-70 per dag vorig jaar.”

“Verder blijven we zoeken naar samenwerking met het middenveld en organisaties die werken met erkende vluchtelingen om huisvesting voor hen te vinden. Fedasil heeft daarvoor een projectoproep lopen voor organisaties die daaraan kunnen meewerken,” aldus Lacoere. Recent nog trok Vluchtelingenwerk Vlaanderen de stekker uit de samenwerking met Fedasil nadat staatssecretaris De Moor had aangekondigd de deur te sluiten voor alleenstaande mannen.

‘Instructie zo snel mogelijk opheffen’

Premier De Croo benadrukte dat ons land al ongeziene inspanningen doet. Om het Winterplan nog te versterken, is aan de regeringspartners gevraagd met voorstellen te komen. Dat moet binnen twee tot drie weken leiden tot een geüpdatete versie, om zo te komen tot een normalisering van de situatie, zodat alle terechte vragen van asielzoekers kunnen worden beantwoord, aldus de eerste minister.

Voor aanvang van de ministerraad had vicepremier Petra De Sutter (Groen) nog forse taal gesproken over de beslissing. "De urgentie waarmee de opvangcrisis in haar geheel moet aangepakt wordt, is duidelijk geworden binnen de regering", reageert ze achteraf. "Ook de andere partijen begrijpen nu dat er zo snel mogelijk plaatsen moeten bijkomen waardoor de instructie van de Moor zichzelf opheft. Iedereen die recht heeft op opvang moet die immers kunnen krijgen, ook alleenstaande mannen."

Iets gezien in de stad? Meld het aan onze redactie

Site by wieni