De onderwijsuitdaging (2): 'Van kinderen wereldburgers maken'

Donderdag 1 september gaan tienduizenden Brusselse kinderen weer naar school. Vijf ervaringsdeskundigen geven hun mening: wat is de grootste uitdaging voor het Brusselse Nederlandstalige onderwijs in het komende schooljaar? “Van onze kinderen wereldburgers maken, zodat ze om kunnen met de complexiteit van onze samenleving”, zegt Guray Turkistan, directeur van de Unesco-basisschool in Koekelberg.

De Unesco-basisschool uit Koekelberg zit vanaf dit jaar in een tijdelijke containerschool in Sint-Agatha-Berchem. “We werken aan capaciteitsuitbreiding en de oude school in Koekelberg was te veel verouderd en wordt nu omgebouwd tot school van de toekomst. We zitten daarom tijdelijk in containerklassen. Maar binnenin merk je daar niets van”, zegt de directeur.

Ook aan de schoolvisie verandert niets, verzekert de directeur. De school maakt deel uit van een wereldwijd Unesco-scholennetwerk. Alle scholen verenigen zich achter het Unescogedachtengoed aan de hand van 4 pijlers: vrede en mensenrechten, wereldburgerschap, interculturele dialoog en duurzame ontwikkeling.

“Dat zijn waarden en normen waar we de komende decennia sterk moeten op inzetten. Zeker als je kijkt naar de recente maatschappelijke ontwikkelingen en de actualiteit. De problemen worden er ook niet simpeler op. Dat baart mij wat zorgen. We gaan leerlingen voldoende moeten scholen tot wereldburgers die de uitdagingen van de toekomst aankunnen.”

Guray Turkistan ziet vooral een uitdaging in de informatiestroom die op de kinderen afkomt. “De wereld komt bij hen binnen via de pc of de Ipad. Ze moeten leren om dit te analyseren, interpreteren en een moreel oordeel rond te vellen. We moeten leerlingen kritisch durven laten nadenken, al van jongs af aan.”

Deradicalisering
De Unescobasisschool huist samen met een middelbare school. Guray Turkistan is directeur van de basisschool, maar ook hij heeft bijscholingen rond deradicalisering gevolgd. “Je moet symptomen herkennen en weten waar het over gaat. Belangrijk is ook te beseffen dat iemand die begint te radicaliseren nog geen terrorist is.”

Met radicalisering kreeg Guray Turkistan in zijn school nog niet te maken. Hij kreeg tijdens de ramadan wel signalen dat jonge kinderen ook wilden vasten. “Ik ben toen naar die klassen gegaan en heb hen duidelijk gemaakt dat ze kinderen zijn en zeker niet verplicht zijn om mee te doen aan de ramadan. Zeker niet als de ramadan in de warmste maanden van het jaar valt. Daarmee was het probleem opgelost.”

“Ik denk dat ik voor sommige jongeren wel een rolmodel ben. Ik hoop dat jongeren zien dat als je in je kansen gelooft, je ze ook kan waarmaken. Maar je moet er wel zelf voor knokken.”

De uitdagingen in het Brussels onderwijs

BRUZZ buigt zich over de grote werven voor het onderwijs in Brussel. Zo is er niet enkel een tekort aan plaatsen, maar ook aan leerkrachten. En hoe omgaan met heikele zaken als taalgebruik op school?

Fijn dat je wil reageren. Wie reageert, gaat akkoord met onze huisregels. Hoe reageren via Disqus? Een woordje uitleg.

 

 

Meer nieuws uit Brussel

Nieuws en cultuur uit Brussel in je mailbox?