Diversiteit in Brusselse lokale besturen wordt aangescherpt

© Bart Dewaele

Lokale besturen die personeel uit socio-economische zwakkere zones aanwerven, kunnen voortaan rekenen op een jaarlijkse betoelaging van één miljoen euro. Voorts wordt een diversiteitsmanager aangesteld en komt er een diversiteitsplan.

Dat zijn enkele elementen uit de ontwerpordonnantie van minister-president Rudi Vervoort (PS) en staatssecretaris voor Gelijke Kansen Bianca Debaets (CD&V), die donderdag groen licht kreeg van de Brusselse regering.

De tekst beoogt een beleid voor de bevordering van diversiteit en de bestrijding van discriminatie bij de Brusselse plaatselijke ambtenarij. Na overleg met alle betrokken actoren werd enkele maanden geleden besloten de antidiscriminatie- en diversiteitswetgeving die momenteel geldt voor de plaatselijke besturen, grondig te hervormen. Daarbij werd rekening gehouden met de aanbevelingen van de instanties die discriminatie bestrijden of diversiteit bevorderen bij de overheidsinstellingen van het Brussels Gewest.

Daarnaast is ook beslist om de naam van de wetgeving te wijzigen, zodat die duidelijker weergeeft welke doelstellingen we ermee nastreven. Zij heet voortaan: 'ordonnantie met het oog op een beleid voor de bevordering van diversiteit bij de Brusselse plaatselijke ambtenarij'.

"Willen we vooruit met Brussel, dan moeten we ervoor zorgen dat iedereen mee is. Discriminatie kan niet. Nergens. Overheden hebben een voorbeeldrol te vervullen en moeten in hun werking een afspiegeling vormen van de samenleving. Met deze ontwerpordonnantie versterken we de voortrekkersrol die het Brussels Gewest speelt op vlak van de gelijke behandeling van al haar inwoners", stelt Bianca Debaets.

Fijn dat je wil reageren. Wie reageert, gaat akkoord met onze huisregels. Hoe reageren via Disqus? Een woordje uitleg.
Lees ook

Nieuws en cultuur uit Brussel in je mailbox?