Een leraar voor zijn klas in de middelbare school van het Sint-Jan Berchmanscollege secundair onderwijs leerlingen kruisbeeld katholiek jezuïten Een leraar voor zijn klas in de middelbare school van het Sint-Jan Berchmanscollege secundair onderwijs leerlingen kruisbeeld katholiek jezuïten

'Door dubbele aanmeldingen houden ouders ten onrechte onderwijsplaatsen bezet'

AB
25/05/2023

17 procent van de leerlingen die zich aanmeldde voor het Nederlandstalige secundair onderwijs in Brussel kreeg nog geen plek toegewezen. 'Dat komt deels door ouders die zich op twee plaatsen tegelijk aanmelden.'

543 Brusselse kinderen weten nog niet naar welke middelbare school ze na de vakantie gaan. Dat aantal komt neer op 17 procent van het totale aantal kinderen dat is aangemeld voor een plaats in het 1A secundair onderwijs. Het is lastig om het cijfer met andere jaren te vergelijken, omdat nu voor de eerste keer broers, zussen en kinderen van personeel zich moeten aanmelden. Toch ligt het aantal niet veel hoger, zegt Petrus Van den Cruyce, voorzitter van LOP Brussel secundair, tegen BRUZZ.

Van den Cruyce wijst op een aantal struikelblokken in het aanmeldingsproces. Zo zorgen dubbelingen ervoor dat er onnodig veel plekken bezet worden gehouden. Sommige ouders melden hun kinderen aan voor zowel het 1A-secundair onderwijs als het 1B-secundair onderwijs. “Op die manier worden er ten onrechte twee plekken bezet gehouden. Het is niet de bedoeling dat ouders later pas bepalen welke plek ze zullen gebruiken”, zegt Van den Cruyce. Hetzelfde probleem speelt ook bij leerlingen die zowel aangemeld zijn voor een school in Brussel als de Vlaamse Rand.

Een ander probleem is dat bepaalde scholen heel populair zijn. Van den Cruyce: “Er zijn zestien scholen waar nu meer aanmeldingen dan beschikbare plaatsen zijn.” Om welke scholen het precies gaat, kan hij niet zeggen vanwege "het gevoelige karakter van de info".

Verhuizen

Kinderen die nog geen school kregen toegewezen komen op een wachtlijst. Die onzekerheid leidt tot stress, zo getuigde een ouder tegenover BRUZZ. De zoon van Ellen Windey staat bijvoorbeeld op een wachtlijst. “Als er geen plaats is voor mijn kinderen in een Brusselse school, verhuizen we waarschijnlijk naar de rand”, aldus Windey.

Van den Cruyce erkent dat de situatie vervelend is. Hij doet een beroep op de flexibiliteit van ouders. “Een vijfhonderdtal leerlingen heeft nu geen plek, terwijl er nog een vierhonderdtal plaatsen beschikbaar zijn. Er zijn genoeg plekken, maar niet altijd bij de scholen van de eerste keuze.” Door onder meer de dubbele inschrijving zullen er zeker nog plaatsen vrijkomen. “Wij kennen alleen plaatsen toe aan scholen die ouders aanvinken. Bij de vrije inschrijvingen kan iedere ouder een nieuwe keuze maken en hun kind inschrijven in de scholen waar er nog vrije plaatsen zijn.”

Voorrang

Voor dit schooljaar zijn de voorrangsregels veranderd. Er is 65 procent voorrang voor leerlingen met minstens één Nederlandstalige ouder. Verder is 15 procent van de plaatsen voor leerlingen die vanaf de start van de leerplicht les gevolgd hebben op een Nederlandstalige basisschool. Ten slotte geldt er nog 20 procent voorrang voor leerlingen met een GOK (gelijke onderwijskansen) of niet-GOK profiel, afhankelijk van het feit of de school boven of onder het gemiddelde zit van de Brusselse secundaire scholen.

Daarnaast geldt er nog altijd absolute voorrang voor kinderen die naar dezelfde school als hun broer of zus willen. Stel, je wilt als ouder school 1 voor je kind maar je geeft voor de zekerheid ook school 2 op, de school waar de broer of zus naartoe gaat. In dat geval wordt je kans op school 2 niet verlaagd, verzekert Van den Cruyce. “Het systeem werkt onafhankelijk.”

Meester BRUZZ - terug naar school

Op 1 september start het nieuwe schooljaar voor de Nederlandstalige scholen in Brussel. Volg hier het belangrijkste nieuws over het Brusselse onderwijs.

Iets gezien in de stad? Meld het aan onze redactie

Site by wieni