Een op zeven Brusselse huisartsen voerde patiëntenstop in

MVDH
17/04/2023

14 procent van de Brusselse huisartsen voerden al een patiëntenstop in. Dat is lager dan het Belgische gemiddelde van ruim 17 procent, zo blijkt uit een enquête over de tijdsbesteding van huisartsen in België.

In de nasleep van de coronapandemie kampen huisartsen met heel wat bijkomende administratieve taken die de werkdruk verhogen, terwijl ook een groot aantal huisartsen op pensioen gaat en er onvoldoende jonge artsen instromen. De Planningscommissie medisch aanbod van de FOD Volksgezondheid organiseerde daarom een nieuwe enquête die beter zicht moest bieden op het aantal uren dat een voltijds werkende huisarts per week werkt en hoe die worden ingevuld. De bevraging kadert ook binnen de bepaling van de quota voor artsen voor 2029.

Uit de resultaten blijkt dat intussen al een vijfde van de Waalse huisartsen geen nieuwe patiënten meer aanvaardt. In Vlaanderen en Brussel is dat aantal beduidend lager: minder dan 16 procent van de huisartsen voerde er een patiëntenstop in. Ook de verschillen tussen provincies zijn opmerkelijk. In West-Vlaanderen bijvoorbeeld geeft slechts 8 procent van de huisartsen aan nieuwe patiënten te weigeren, tegenover 22 procent in het nabijgelegen Oost-Vlaanderen. In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is dat 14 procent.

Communicatie

Dat relatief lagere cijfer in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest kan deels verklaard worden door de effectief gewerkte uren van de Brusselse huisartsen. Waar Vlaamse en Waalse huisartsen een gemiddelde werkweek van 50 uur hebben, is dat voor Brusselse huisartsen gemiddeld 42 uur.

Een ander verschil is het feit dat Brusselse huisartsen vaker in een forfaitair medisch centrum (waar een vast bedrag per ingeschreven patiënt wordt uitbetaald) werken waar de werkdruk als lager wordt ervaren. Verder hebben huisartsen in Brussel vaak minder wachturen, en hebben ze gemiddeld minder tijd nodig om zich te verplaatsen. Wel spenderen ze meer tijd aan communicatie met patiënten en geven ze aan vaker te worstelen met een taalbarrière.

Iets gezien in de stad? Meld het aan onze redactie

Site by wieni