| Het pand in de Longtinstraat 44 in Jette is sinds het begin van de coronacrisis gekraakt.

Eigenaar kraakpand Jette dient aanvraag tot ontruiming in

EC
© BRUZZ
27/10/2020

Vzw Damiaanactie heeft een aanvraag tot ontruiming ingediend voor hun kantoorgebouw in de Longtinstraat in Jette. Daarin verblijven bijna 170 migranten, die het gebouw aan het begin van de coronacrisis hebben gekraakt. Intussen kan het Brussels Gewest nog niet zeggen of er alternatief onderdak is voor hen. Federaal staatssecretaris voor Asiel en Migratie Sammy Mahdi (CD&V) zegt niet bevoegd te zijn.

In het voormalige kantoorgebouw in de Honoré Longtinstraat 44 in Jette verblijven momenteel bijna 170 krakers, van wie de meerderheid transitmigranten. Zij willen geen asiel aanvragen in ons land, maar kunnen op die manier niet terecht in de federale opvanginitiatieven van Fedasil. Een ander deel van de bewoners heeft wel asiel aangevraagd, maar niet iedereen heeft dat gekregen. En dan is er nog een grote groep van wie er geen gegevens over hun statuut zijn, zo vernam BRUZZ eerder via het bewonerscollectief Le Comité.

Burgemeester Hervé Doyen (LB) van Jette probeert de situatie sinds een tweetal weken op te lossen, op vraag van de eigenaar van het gebouw. De eigenaar is vzw Damiaanactie, een humanitaire ngo, die het gebouw eigenlijk wil verkopen. Hun verzekeraar wil bovendien geen personenongevallen meer verzekeren in het gebouw als het voor het eind van de maand geen oplossing komt. Daarom heeft CEO Ludo Van den Kerckhoven van Damiaanactie afgelopen maandag een formele aanvraag tot ontruiming van het pand ingediend bij de Brusselse rechtbank. Dat bevestigt Van den Kerckhoven aan BRUZZ. "Wij rekenen er nu op dat het sociaal vangnet in werking treedt", zegt Van den Kerckhoven. "We hebben in België mooi sociaal vangnet, mits alle partijen eruit geraken wie wat moet doen in dit dossier."

Daklozenopvang

Dat lijkt voor de Brusselse overheid geen evidente opgave. Bij een eerste overleg, dat Doyen afgelopen maandag samenriep, kwamen de kabinetten van Brussels minister-president Rudi Vervoort (PS) en minister van Gezondheid Alain Maron (Ecolo) niet opdagen. "Op onze vraag moest er net eerst overlegd worden met Fedasil en het bevoegde kabinet van staatssecretaris Mahdi", zegt woordvoerster Zeynep Balci van Rudi Vervoort daarover. "Het is een federale verantwoordelijkheid om in te staan voor de opvang van mensen zonder wettig verblijf."

Van het kabinet van Sammy Mahdi was er wel iemand aanwezig, maar daar klinkt het vandaag evengoed dat zij niet bevoegd zijn. "De verantwoordelijkheid voor de opvang van deze mensen ligt niet binnen de bevoegdheden van de staatssecretaris, want zijn diensten moeten opvang voorzien voor mensen die asiel aanvragen", zegt zijn woordvoerster Sieghild Lacoere. Er is wel personeel van Fedasil ter plaatse geweest afgelopen maandag, om de aanwezige bewoners aan te sporen zich te melden voor een asielaanvraag.

Als het gaat om daklozenopvang en de opvang van mensen zonder papieren, is het Gewest dus aan zet, maar daar komt voorlopig geen commentaar. Er is een nieuw overleg geweest tussen de gemeente Jette en de kabinetten van ministers Vervoort en Maron. Na afloop verwijzen zij opnieuw naar het federale niveau. "Het kabinet Vervoort wenst dat het overleg met de federale bevoegdheden in alle rust kan plaats vinden om zo op een serene wijze tot een oplossing te komen met alle betrokken partijen", laat woordvoerster Balci weten. Burgemeester Doyen van Jette was niet meer bereikbaar voor een reactie, maar zei vorige week al dat er in zijn gemeente geen gebouw beschikbaar is om 170 mensen op te vangen. En vanuit het Gewest wordt momenteel nog naar voldoende opvang gezocht voor andere daklozen.

Intussen verandert er voor eigenaar Damiaanactie en hun verzekeraar niets: aan het eind van de maand, komend weekend dus, verloopt de verzekeringspolis en moeten de bewoners zo snel mogelijk vertrekken. "Misschien winnen we wel enkele dagen in onze polis omdat we duidelijk alle juridische stappen ondernemen om de bewoners uit het gebouw te zetten, maar de rechtbank zal zich er in ieder geval over uitspreken binnen een redelijke termijn", zegt Van den Kerckhoven. "Dat kunnen enkele weken zijn, maar zeker geen maanden."

Fijn dat je wil reageren. Wie reageert, gaat akkoord met onze huisregels. Hoe reageren via Disqus? Een woordje uitleg.

Lees meer over: Jette , Samenleving , Longtinstraat 44 , daklozenopvang coronacrisis , transitmigranten

Iets gezien in de stad? Meld het aan onze redactie

Site by wieni