Elsene, Anderlecht en Brussel-Stad schrijven het vaakst GAS-boetes uit

© Kwinten Lambrecht via Twitter

Het aantal GAS-boetes in het Brussels gewest blijft toenemen. Werden er in 2012 nog 59.713 pv’s van vaststelling uitgeschreven, steeg dat aantal tot 241.462 in 2017. Ook het aantal daaraan verbonden boetes is aan een toename bezig. Vooral Elsene, Anderlecht en Brussel-Stad maken vaak gebruik van de administratieve sancties.

Dat blijkt uit het jongste rapport van Brussel Preventie & Veiligheid. De stijging van het aantal sancties tussen 2012 en 2017 zou deels te verklaren zijn door het feit dat de sancties vanaf 2014 ook gebruikt mogen worden voor overtredingen met betrekking tot ‘stilstaan en parkeren’.

Zowel kwantitatief als relatief ten opzichte van hun bevolkingsaantal maakten Anderlecht, Brussel-Stad en Elsene in 2017 het vaakst gebruik van de sancties, met respectievelijk 80.673, 56.350 en 19.360 vaststellingen. Daarbij moet rekening gehouden worden dat ook passanten en niet enkel bewoners een pv kunnen krijgen, en dat iedereen meer dan één pv kan verzamelen.

Boetes

Niet enkel het aantal pv’s van vaststelling, maar ook het aandeel dossiers met boetes steeg bovendien. In 2012 werd 71 procent van de vaststellingen beboet, vijf jaar later is dat aandeel gestegen tot 90 procent.

Volgens het rapport vormen GAS-boetes bijgevolg een niet te verwaarlozen bron van inkomsten voor gemeenten die er het meest gebruik van maken. Zo leverden de administratieve boetes Brussel-Stad in 2017 bijna 4 miljoen euro aan inkomsten op. Anderlecht en Elsene haalden in hetzelfde jaar respectievelijk 3,5 miljoen en ruim 1 miljoen euro uit de boetes. Voor alle Brusselse gemeenten samen leverden die boetes maar liefst 14 miljoen euro op.

In 2016-2017 werd maar liefst 91 procent van de sancties uitgeschreven omwille van overtredingen met betrekking tot ‘stilstaan en parkeren’. 5 procent van de overtredingen had te maken met ‘openbare netheid en hygiëne’. Het gemiddelde bedrag van de boetes daalde van 69 euro in 2012 naar 64 euro in 2017.

Zowel vaststellende gemeenschapswachten, specifieke gemeenteambtenaren als politieagenten kunnen overtredingen vaststellen die tot een GAS-boete kunnen leiden.

Fijn dat je wil reageren. Wie reageert, gaat akkoord met onze huisregels. Hoe reageren via Disqus? Een woordje uitleg.

 

 

Nieuws en cultuur uit Brussel in je mailbox?