Ernstige inbreuken van kinderopvang vanaf nu online raadpleegbaar

© Belga
12/06/2023
Updated: 12/06/2023 16.32u

Op de Kinderopvangzoeker van het Vlaams agentschap Opgroeien, dat een overzicht van alle vergunde opvangadressen in Vlaanderen en Brussel biedt, verschijnen vanaf maandag ook de handhavingstrajecten die tegen individuele opvanglocaties lopende zijn. Dat maakt Vlaams minister van Welzijn Hilde Crevits (CD&V) bekend.

De Kinderopvangzoeker biedt naast de basisinformatie over elk opvanginitiatief ook de inspectierapporten aan. Daar komen vanaf maandag de eventuele handhavingstrajecten sinds 1 september 2022 bij. Zo'n traject wordt opgestart bij ernstige of meerdere, terugkerende tekorten of wanneer de integriteit van de kinderen (mogelijk) in gevaar is.

Vorig jaar zat ongeveer 4 procent van alle opvanglocaties in zo'n traject. Een opvang die in handhaving zit na advies van de Zorginspectie, wordt door Opgroeien aangemaand en opgevolgd om deze tekorten weg te werken en zo opnieuw een veilige opvang te garanderen. Concreet zullen alle stappen in een handhavingstraject en de melding of klachten die tot handhaving aanleiding gaven, online staan.

Inhoud

Er zal te lezen zijn welke tekorten er waren en waarom welke handhavingsstap werd gezet. Het kan hierbij gaan om het aanmanen om tekorten weg te werken, een voornemen tot schorsing, een voornemen tot opheffing van de vergunning en de effectieve beslissing tot schorsing, een wijziging van een vergunning, enz. Als een melding of klacht (mee) de aanleiding is voor de handhaving, zal ook daarover informatie worden getoond. Ook wanneer de opvang bezwaar aantekent, zal dit bezwaar mee worden meegedeeld.

Sowieso zal een handhavingsstap pas verschijnen drie dagen nadat Opgroeien die aan de opvang zelf heeft meegedeeld, zodat die eerst de ouders transparant kan informeren. Een handhavingstraject zal weer uit de Kinderopvangzoeker verdwijnen als dat werd afgesloten omdat tekorten duurzaam zijn aangepakt of als blijkt dat de opvang die vanuit het voorzorgsprincipe tijdelijk geschorst werd, geen aandeel heeft in het veiligheidsrisico dat tot de schorsing leidde.

Iets gezien in de stad? Meld het aan onze redactie

Site by wieni