Fremault: 'Geen nationaal Energiepact zonder uitstap uit kernenergie'

© Kabinet Céline Fremault

Brussel ondertekent het Belgische Energiepact niet als dat niet expliciet de uitstap uit de kernenergie voorziet tegen 2025, zoals voorzien in de huidige wetgeving. Dat zegt bevoegd minister Céline Fremault (CDH) in Le Soir. Met dat Energiepact moeten de gewesten en het federale niveau de stroombevoorrading op de lange termijn regelen.

De onderhandelingen over dat Energiepact zitten intussen in de laatste rechte lijn. De vier bevoegde ministers zitten nu ongeveer eens in de tien dagen samen.

Federaal energieminister Marie-Christine Marghem (MR) wil de zaak kunnen afsluiten tegen het eind van het jaar. “Ambitieuze doelstelling, maar de kwaliteit van het werk mag er niet onder lijden”, reageert minister Fremault in Le Soir.  “Voor mij is die deadline geen obsessie.”

Fremault trekt wel een duidelijke grens wat de kernuitstap betreft. “De discussie over de mix van energiebronnen moet binnen de strikte kader van de wetgeving gevoerd worden. Dat wil zeggen dat we tegen 2025 stoppen met kernenergie. Dat kan voor ons absoluut niet ter discussie staan. We kunnen niet denken dat we kernenergie alsmaar kosteloos kunnen blijven gebruiken. Ermee stoppen is een voorwaarde om het Energiepact te kunnen sluiten. We zullen zien wat de federale voorstellen zijn.”

'Solide document nodig'
Zonder nucleaire uitstap doet de Brusselse minister dus niet meer mee. Fremault wil een solide document, dat bijdraagt aan een langetermijnvisie, en onder verschillende politieke meerderheden kan overleven. “Dat komt naar voren uit de consultatie van de actoren op het terrein. We moeten trouwens een kalender uitwerken, de middelen vastleggen, een systeem van permanente controle en monitoring voorzien.”

Tegen 2020 moet België zijn emissies met 15 procent verminderen in vergelijking met 1990. Voor 2030 moeten we ze met 35 procent verlagen ten opzichte van 2005. En tegen 2050 zou de uitstoot zelfs met 85 à 90 procent naar omlaag moeten.

Brussel is goed op weg wat de doelstellingen voor 2020 betreft, zegt Fremault. Zo zou de uitstoot van broeikasgassen tegen 2020 bijvoorbeeld met 19 procent dalen, meer dan het dubbele dan de vastgelegde doelstelling van 8,8 procent. Het gewest produceert wel nog te weinig groene energie momenteel.

Morgen donderdag kunt u op Bruzz.be een uitgebreid interview lezen met leefmilieuminister Céline Fremault.

Fijn dat je wil reageren. Wie reageert, gaat akkoord met onze huisregels. Hoe reageren via Disqus? Een woordje uitleg.

 

 

Lees meer over
Meer nieuws uit Brussel

Nieuws en cultuur uit Brussel in je mailbox?