Prostitutie prostituée sekswerkers Alhambrawijk Noordwijk KVS Lakensestraat

| Prostitutie in de Alhambrawijk.

Gerechtelijke aanhoudingen in Brusselse Alhambrawijk gedaald in 2019

HD
© Belga
11/02/2020

In de Brusselse Alhambrawijk, die gekend is voor haar prostitutieproblemen, vonden er in 2019 150 gerechtelijke aanhoudingen plaats. Een daling tegenover de 173 in 2018, maar Brussels burgemeester Philippe Close vertelde maandag op de Brusselse gemeenteraad dat die daling er net komt dankzij de verhoogde politieaanwezigheid.

Close maakte de cijfers over de acties in de Alhambrawijk bekend na vragen van gemeenteraadsleden Bianca Debaets (CD&V) en Mathias Vanden Borre (N-VA). Zij vroegen een stand van zaken over de overlast van prostitutie, pooiers en drugsdealers in de wijk. "Ik wil graag benadrukken dat de Alhambrawijk een prioritaire zone is en blijft. Ikzelf heb op regelmatige tijdstippen vergaderingen met het wijkcomité Alhambra gehouden. Het waren er 11 in 2019", aldus Close.

Het aantal gerechtelijke aanhoudingen steeg van 68 in 2017 naar een record van 173 in 2018. Dat cijfer daalde in 2019 licht, maar dat is net dankzij de dagelijkse inspanning van de politie, benadrukte de Brusselse burgervader. In 2019 kon de politie onder meer de prositutiebars City 54 en Taverne 54 sluiten.

Tegenstrijdig is dat de overlast op straat nog steeds zichtbaar blijft. "In het algemeen stelt de sectie Zeden een effectieve en drastische vermindering vast van het aantal prostituees in het Alhambra-district. Die vaststelling loopt echter niet parallel met de objectieve overlast die er nog steeds is voor de wijk. Er is nog een harde kern aanwezig, maar sinds de sluiting van het café Taverne 54 lijkt die zich in de laatste maand wat uit te hollen", verduidelijkte Close.

Fijn dat je wil reageren. Wie reageert, gaat akkoord met onze huisregels. Hoe reageren via Disqus? Een woordje uitleg.

Lees meer over: Brussel-Stad , Samenleving , Alhambra-wijk , Alhambrawijk , wijkcomité Alhambra , Philippe Close

Iets gezien in de stad? Meld het aan onze redactie

Site by wieni