20210602 1756 BLM leopold

| 20210602 1756 BLM leopold

Groenen vragen versnelling dekolonisering in openbare ruimte

© Belga
14/06/2021
Updated: 14/06/2021 14.51u

De Brusselse parlementsleden Soetkin Hoessen (Groen) en Kalvin Soiresse Njall (Ecolo) vragen dat een versnelling hoger wordt geschakeld in de dekolonisering van de openbare ruimte. Een jaar geleden werd in het Brussels parlement aan de regering gevraagd om daarmee aan de slag te gaan, maar heel veel verandering is er nog niet te zien in het straatbeeld.

De oproep van Hoessen en Soiresse Njall komt er maandag ook op de dag waarbij in het Brussels parlement een zitting van de "Assisen tegen Racisme" plaatsvindt. Het thema van de dag: racisme in het straatbeeld. Door de Black Lives Matter-beweging werd de dekolonisering van de Brusselse straten opnieuw een onderwerp. Op initiatief van de groenen werd daarom een jaar geleden een resolutie goedgekeurd om de openbare ruimte inclusiever te maken.

Een stuurgroep met leden uit belangengroepen en academici moest daarbij helpen. Ze zouden samen bekijken hoe standbeelden en straatnamen vernoemd naar Leopold II of generaals omkaderd konden worden. Ofwel met concrete historische omkadering, door ze te over te plaatsen naar een museum of door veranderingen aan te brengen.

"Ondanks de brede steun voor het initiatief vorig jaar en al de aandacht rond het thema, lijkt het erop dat er nog geen concrete stappen gezet zijn om onze openbare ruimte te dekoloniseren. Het is tijd voor staatssecretaris Pascal Smet om een versnelling hoger te schakelen zodat we snel resultaten zien", zeggen Hoessen en Soiresse Njall.

"Het debat rond dekolonisatie van de publieke ruimte moet grondig gebeuren"

Pascal Smet

Pascal Smet, staatssecretaris van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, belast met Stedenbouw en Erfgoed

Bevoegd Brussels staatsecretaris voor Erfgoed en Openbare Ruimte Pascal Smet (one.brussels) betreurt de oproep van de groenen. Hij heeft weinig begrip voor de manier waarop ze zich in het debat proberen mengen. "Ik vind het raar dat een politieke groep die hoog oploopt met begrippen als participatie vandaag aanstuurt op politieke inmenging in het werk dat een onafhankelijke werkgroep met 20 experten in het domein momenteel aan het doen is, binnen de vooropgestelde timing", stelt Smet.

Na een open oproep in juli 2020 werd er in november 2020 een definitieve werkgroep aangesteld. Zij werken volgens schema, zonder vertraging, benadrukt Smet, en zullen zoals vooropgesteld eind dit jaar een rapport met conclusies en aanbevelingen presenteren. "Het debat rond dekolonisatie van de publieke ruimte moet grondig en op een waardige manier gebeuren. Het gaat niet om korte termijn scoren", besluit Smet.

Iets gezien in de stad? Meld het aan onze redactie

Site by wieni