Grote Moskee Brussel Jubelpark

| Grote Moskee Brussel Jubelpark

De infrastructuur van de Grote Moskee bevindt zich in een ‘verslechterde’ staat. Dat blijkt uit een vraag van Brussels parlementslid Ahmed Mouhssin aan minister-President Rudi Vervoort in de commissie Binnenlandse zaken, dinsdag.

Ahmed Mouhssin (Ecolo) stak dinsdagochtend in de commissie van wal om de verloederde staat van het bekende en ooit waardig ogend gebedshuis voor Brusselse moslims aan te klagen. Zo zou de verwarming in het gebouw al maanden niet meer werken, waardoor gelovigen de afgelopen winterperiode in vocht en koude moesten bidden. Er blijken nog tal van andere mankementen in het gebouw.

Volgens RTBF- die het gebouw mét gids - een bezoek bracht, werken de liften er eveneens niet, waardoor overledenen via trappen door het gebouw moeten gedragen worden. Verder bengelen er volgens de Franstalige collega’s van RTBF elektriciteitskabels rond in het gebouw, ligt er puin, en vreest men onder meer voor instortingsgevaar. “Onwaardig”, vindt Mouhssin die aan Vervoort om tekst en uitleg vroeg naar mogelijke investeringen.

Die laatste verwees in zijn reactie onder meer naar de erkenningsaanvraag van de Grote Moskee, die nog steeds hangende is na een ongunstig advies van Vincent van Quickenborne, minister van Justitie (Open VLD) op 3 december 2020. Het dossier kan volgens Vervoort dus nog niet worden voorgelegd aan de Brusselse regering.

Inventaris

De Grote Moskee is al even in handen van AGMB, de Vereniging voor het Beheer van de Grote Moskee, waarin naast onder meer FOD-justitie, Binnenlandse Zaken en de Belgische Moslimexecutieve, ook het Brussels gewest zetelt. “Maar sinds de laatste vergadering in oktober 2021 is de AGMB niet meer bijeengekomen. Helaas moet ook worden opgemerkt dat het sinds haar oprichting in december 2019 nooit stappen heeft ondernomen om een bankrekening te openen, hoewel dit punt tijdens de verschillende Algemene Vergaderingen is besproken”, vervolgde Vervoort. “Wat de infrastructuur van de Grote Moskee op zich betreft, waarvoor de Regie der Gebouwen binnen de federale overheid verantwoordelijk is, hebben wij om een inventaris gevraagd.”

Tot op heden heeft de minister-president naar eigen zeggen nog geen antwoord ontvangen, al zou in juli het probleem wel aangekaart worden tijdens een ontmoeting tussen Vervoort en Mathieu Michel (MR), federaal staatssecretaris voor de Regie van Gebouwen.

Nog volgens Vervoort werd in 2020 door de federale regering beslist ‘om de financiële steun voor de restauratie van de bouw van de Grote Moskee te valideren door de Regie der Gebouwen voor een bedrag van 1.033.000 euro’. Vervoort: “Deze steun was afhankelijk van de terugbetaling van dat bedrag via huur over een periode van 30 jaar. Sindsdien is de kwestie van het gebouw en mogelijke werken niet meer aan de orde geweest."

Het bekende gebedshuis werd in 1897 als paviljoen van de Wereldtenstoonstelling van Brussel opgetrokken. Pas in de jaren 1970 werd het gebouw omgevormd tot moskee.

Iets gezien in de stad? Meld het aan onze redactie

Site by wieni