| Vlaamse Brusselaars ontmoeten elkaar op het Flageyplein en gaan het gesprek aan over eenzaamheid (archiefbeeld).

Half miljoen om eenzaamheid te bestrijden

JP
© BRUZZ
06/01/2022

De Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) maakt 500.000 euro vrij om kwetsbare Brusselaars uit hun isolement te halen. Odisee krijgt als partner 119.000 euro ter beschikking om hier gedurende anderhalf jaar in het werkveld mee aan de slag gaan.

Vereenzaming en sociaal isolement vormen in Brussel een grote uitdaging, stellen collegeleden Elke Van den Brandt (Groen) en Pascal Smet (One.brussels-Vooruit). Heel wat jongeren, gezinnen en ouderen vinden geen aansluiting met het verenigingsleven en de bestaande hulp- en dienstverlening. De coronacrisis stelde deze problematiek op scherp. Jaarlijks is er daarom 100.000 euro aan middelen voorzien om verenigingen en organisaties te steunen in hun strijd tegen sociaal isolement.

Daarnaast gaat hogeschool Odisee aan de slag met een onderzoek naar hetzelfde thema, waarvan de resultaten in oktober worden voorgesteld. Odisee lanceerde met Resokit.be ook een informatieve website met tools voor sociale professionals.

Daarbovenop voorziet de VGC in haar meerjarenplan 2022-2025 ook jaarlijks 100.000 euro projectmiddelen om ook de volgende jaren acties op te zetten rond het tegengaan van vereenzaming en sociaal isolement in het jeugdwerk, sportclubs, verenigingen en welzijnsorganisaties.

"Voor de VGC is deze strijd tegen vereenzaming en sociaal isolement een topprioriteit. We willen op een heel laagdrempelige manier initiatieven mogelijk maken die zoveel mogelijk Brusselaars bereiken en samen brengen," aldus Van den Brandt en Smet.

Iets gezien in de stad? Meld het aan onze redactie

Site by wieni