| De antenne van JES vzw in Kuregem.

JES vzw start project rond mentaal welzijn van meisjes in Brussel

Charlotte Deprez
© BRUZZ
06/12/2023

De komende twee jaar zal JES straathoekwerk een project uitwerken rond mentaal welzijn bij meisjes in kwetsbare situaties. Die groep is vaak moeilijk te bereiken. "Als je niet specifiek richt naar meisjes, dan gaan er altijd meer jongens aanwezig zijn", zegt coördinator Hanne Stevens.

De straathoekwerkers van JES werken al bijna 30 jaar met Brusselse jongeren in Sint-Jans-Molenbeek, Anderlecht en Stad Brussel. Ze begeleiden jongeren in maatschappelijk kwetsbare situaties op alle levensdomeinen, maar merken de voorbije jaren een toenemende vraag over mentaal welzijn.

De straathoekwerkers merken daarbij dat ze het ondanks hun inspanningen moeilijker hebben om meisjes te bereiken. "Jongens begeven zich veel meer in de publieke ruimte, waardoor ze meer opvallen. Daarom richten we ons specifiek op meisjes. Als je dat niet doet, dan gaan er altijd meer jongens aanwezig zijn. Bovendien bepalen jongens vaker de groepsdynamiek", zegt Stevens.

JES mikt specifiek op meisjes tussen 15 en 26 jaar in maatschappelijk kwetsbare positie. De meisjes zullen zowel individueel als in groep begeleid worden. "Voor de individuele begeleiding hanteren we de gebruikelijke straathoekwerkmethode. We gaan op zoek naar de meisjes, luisteren naar hen, bekijken hun noden en zoeken een gepaste oplossing. Dat kan gaan van een luisterend oor tot doorverwijzen naar specifieke hulpverlening", verduidelijkt Stevens.

Safe space

Met de groepsbegeleiding wil JES een safe space creëren waar meisjes het onder elkaar kunnen hebben over bepaalde thema's. "Dat kan bijvoorbeeld gaan over relaties, identiteit en seksualiteit", zegt Stevens.

Daarnaast wil JES bruggen slaan naar het bestaande hulpverleningsaanbod. "Voor veel meisjes zijn er culturele en financiële drempels om bij de bestaande diensten aan te kloppen", zegt Stevens. "En soms kennen ze het gewoon niet. We willen daarom organisaties zoals het JAC in onze lokalen uitnodigen om hun werking uit te leggen. Omgekeerd kunnen de meisjes hun drempels benoemen, waar de organisaties dan mee aan de slag kunnen."

Het project gaat lokaal van start in Kuregem en Anneesens, twee wijken waar de noden hoog zijn en waar JES straathoekwerk al stevig verankerd is.

Op voorstel van Collegevoorzitter Elke Van den Brandt (Groen) kent de VGC een subsidie toe aan vzw JES van 83.800 euro. "Meisjes die in moeilijke omstandigheden opgroeien hebben vaak een andere aanpak nodig dan jongens, die dominant zijn in het straatbeeld en makkelijker toegankelijk voor straathoekwerkers. Ik ben blij dat we met JES de perfecte partner vinden om hiermee aan de slag te gaan, en een genderspecifieke aanpak rond mentaal welzijn te ontwikkelen", zegt Van den Brandt.

Iets gezien in de stad? Meld het aan onze redactie

Site by wieni