Koning Filip zet 'kracht van hoop' af tegen angst en machteloosheid

© belga
24/12/2023

In zijn traditionele toespraak ter gelegenheid van Kerstmis en Nieuwjaar heeft koning Filip opgeroepen de "kracht van hoop" te stellen tegenover de angst en het gevoel van machteloosheid die conflicten en andere uitdagingen met zich mee kunnen brengen. "Dat is geen naïef, passief optimisme. Integendeel: hoop is een energie", zei de vorst.

"Ook dit jaar beleven we donkere tijden", stak koning Filip van wal. Hij haalde de conflicten en oorlogen in Oekraïne, Congo en Soedan en het geweld in het Midden-Oosten aan. "Laten we (...) het voorbeeld tonen van een maatschappij waarin mensen van alle origine en geloofsovertuiging samen aan een gemeenschappelijke toekomst bouwen. Het voorbeeld van een land waarin interculturaliteit ten volle wordt beleefd."

Toch is er ook in onze maatschappij nog geweld, als gevolg van uitsluiting, discriminatie en racisme. "Ik denk daarbij ook aan verbaal geweld dat vaak, anoniem, zijn weg vindt op het internet. Aan geweld binnen het gezin. Aan seksueel geweld, dat in alle kringen voorkomt", somde de koning op.

Onzekere toekomst en de kracht van hoop

Geopolitieke ontwikkelingen, de kwetsbaarheid van de democratie en de omvang van de klimaatuitdagingen creëren volgens de vorst een onzekere toekomst. Het werkt een gevoel van beklemming en machteloosheid in de hand, dat wordt gevoed door de angst die het gevolg is van geweld. "We moeten deze werkelijkheid onder ogen durven zien. Maar tegenover de angst en ongerustheid die ons kunnen ontmoedigen en verlammen - en uiteindelijk tegenover het geweld zelf - kunnen we een kracht stellen, een kracht van het leven zelf: de kracht van hoop."

"Dat is geen naïef, passief optimisme", ging hij verder. "Integendeel: hoop is een energie die in het diepst van onszelf zit en die aangewakkerd wordt door het contact met hen die zich concreet inzetten om de wereld te verbeteren. En wanneer we ons zélf engageren, groeit die hoop nog." Die kracht geeft vertrouwen en werkt "constructieve krachten" als nuance, luisterbereidheid en dialoog in de hand.

"Dàt wordt ons antwoord op wat er misloopt in de wereld: een geest van samenwerking en niet van verdeeldheid, in een streven naar het algemeen belang: een duurzame wereld, maar ook een warme samenleving. Want de twee gaan hand in hand", besloot de vorst.

Iets gezien in de stad? Meld het aan onze redactie

Site by wieni