Sammy Mahdi (CD&V), staatssecretaris voor Asiel en Migratie

Mahdi pleit voor examen en formele plechtigheid om Belgische nationaliteit te krijgen

© Belga
21/07/2022

CD&V-voorzitter Sammy Mahdi pleit voor de invoering van een verplicht examen voor wie de Belgische nationaliteit wil verwerven. Dat moet ook gepaard gaan met een formele plechtigheid die nieuwkomers verwelkomt. "Het krijgen van de Belgische nationaliteit moet waardevol zijn en op je nationaliteit mag je best trots zijn," aldus Mahdi op de nationale feestdag.

Er bestaan vandaag verschillende manieren om Belg te worden. Doorgaans kunnen kandidaat-Belgen de nationaliteit verkrijgen nadat ze voldoen aan enkele voorwaarden zoals een wettelijk verblijf van minstens 5 of 10 jaar, en het bewijs van economische participatie en maatschappelijke integratie kunnen leveren. Daar zou volgens Mahdi een verplicht nationaliteitsexamen moeten aan toegevoegd worden als sluitstuk van een integratieproces en van het traject om Belg te worden.

"Mensen hebben hechtingspunten nodig, moeten zich ergens thuis kunnen voelen en zich kunnen identificeren met een gemeenschap. Anderzijds mag die samenleving ook verwachten van mensen dat zij hun steentje bijdragen. Met een nationaliteitsexamen op het einde van een geslaagde integratie, geef je duidelijk aan dat we bepaalde inspanningen verwachten en nieuwkomers vervolgens volledig opnemen in de gemeenschap," klinkt het.

Het examen moet volgens Mahdi peilen naar algemene kennis van het land en de samenleving en moet worden afgelegd in een van de landstalen. De nationaliteit zou vervolgens op een formele wijze moeten uitgereikt worden door middel van een plechtigheid of ceremonie, die moet gezien worden als een positief verwelkomingsmoment. "Belg worden mag geen simpele administratieve procedure zijn die afgesloten wordt met een aangetekende brief in de brievenbus," besluit Mahdi.

Iets gezien in de stad? Meld het aan onze redactie

Site by wieni