Meer inbraken opgemerkt in Ganshoren

Er zijn de laatste maanden meer woninginbraken gepleegd in de gemeente Ganshoren. Het buurtinformatienetwerk (BIN) legde de cijfers, die ze registreerde, voor aan de gemeente. Daaruit blijkt dat de cijfers problematisch zijn en bijdragen tot een onveilig gevoel bij de inwoners.

Nadat de informatie over de stijgende inbraakcijfers van het Buurtinformatienetwerk (BIN) verkregen werd, werd het meteen gemeld bij het gemeentebestuur van Ganshoren. Uit hun antwoord blijkt dat er meer woninginbraken zijn vastgesteld sinds eind 2021 en begin 2022.

Sinds eind 2021 zijn er meer inbraken opgemerkt. Van oktober tot en met december bedroegen de cijfers respectievelijk 14 inbraken, 11 inbraken en 13 inbraken. In het begin van 2022 werd er korte terugval waargenomen, maar stelselmatig zijn de aantal inbraken terug toegenomen. In januari werden 2 inbraken vastgesteld, voor februari waren dit 6 inbraken, voor maart stond de teller op 7 en in april verdubbelde het aantal tot 15 inbraken.

De cijfers van de politie lijken de cijfers van het gemeentebestuur te bevestigen, al is het wel nog wachten op de politiecijfers van april aangezien deze nog niet beschikbaar zijn.

Zowel het gemeentebestuur als de politie achten de kans op onderrapportage van het aantal meldingen voor woninginbraken reëel. Tot nu toe ligt de algemene trend van de inbraken niet significant hoger dan de voorgaande jaren. “Volgens de laatste editie van de veiligheidsmonitor voor onze politiezone (politiezone Brussel-West) heeft 20% van de gezinnen die slachtoffer werden van een woninginbraak geen aangifte gedaan; zelfs 65% deed geen aangifte van een poging tot woninginbraak,” laat Martijn Baes, hoofdinspecteur bij politiezone Brussel-West, weten.

Vanlouwe wil echt een veiligheidscultuur opzetten in de gemeente. “Ik denk aan frequentere politiecontroles, ook met de fiets, en de verdere uitbouw van buurtinformatienetwerken in alle wijken van de gemeente.” Momenteel organiseert de dienst preventie jaarlijks al enkele acties ter bewustmaking van inbraken en sensibiliseert de preventieadviseur de inwoners via artikels op de communicatiekanalen van de gemeente Ganshoren.

Meer nieuws uit Brussel

Nieuws en cultuur uit Brussel in je mailbox?