De multiconfessionele begraafplaats in Evere

| De multiconfessionele begraafplaats in Evere.

Moslims laten zich ook na coronagolven in Brussel begraven: ‘Allah slaapt overal’

Godfried Roelant
© BRUZZ
29/10/2021

Op de Multiconfessionele Begraafplaats in Evere staat de teller dit jaar al op 950 begrafenissen. Het gaat hoofdzakelijk om moslims die ook na de zwaarste coronagolven hun overleden dierbaren niet meer laten overvliegen naar hun thuisland. “Niemand kan elk weekend naar Marokko vliegen om te rouwen,” zegt Ludo Beckers, directeur van de Intercommunale van Teraardebestellingen.

“’s Morgens is het hier meestal nog niet zo druk. Maar ik kan je verzekeren dat daar in de loop van de dag verandering in komt,” zegt Ludo Beckers, directeur van de Intercommunale van Teraardebestellingen. Hij staat in voor het beheer van de Multiconfessionele Begraafplaats in Evere en heeft in 2021 al heel wat werk gehad.

“We zitten dit jaar al aan 950 begrafenissen. Het grootste deel daarvan zijn moslims, met daarnaast nog een handvol joodse uitvaarten en orthodoxe christenen. Daarmee gaan we vlot richting de 1.120 uitvaarten van vorig jaar.”

Heilige Grond

Binnen de moslimgemeenschap bestaat de traditie om hun overleden familieleden te laten begraven in heilige grond in hun thuisland. Door de coronacrisis konden repatriëringen echter niet doorgaan. Maar zelfs nu dat wel weer kan, blijft het aantal uitvaarten in Evere toenemen.

“Dat is ergens logisch. Ze beseffen dat ze hier hun leven hebben opgebouwd. Niemand kan ook elk weekend naar pakweg Marokko vliegen om te rouwen. Dat is niet haalbaar en dus zien we dat meer en meer moslims zich kunnen vinden in een graf in België. Allah slaapt ook in België,” legt Beckers uit met een kwinkslag.

"Ik heb eens een familie gekend waarvan de dochter wat aarde had meegenomen van het graf van haar vader in Pakistan. Dat was wel eerder een symbolische keuze dan een religieuze."

Ludo Beckers, directeur van de Intercommunale van Teraardebestellingen

1727 multiconfessioneel Ludo Beckers directeur multiconfessionel begraafplaats

Het Brusselse regisseursduo Adil El Arbi en Billal Fallah heeft zopas de televisieserie ‘Grond’ uit. In die reeks ziet de jonge Smile een gat in de markt: heilige aarde importeren uit Marokko, zodat Belgische moslims hier kunnen worden begraven. Het lijkt een surrealistische oplossing, al heeft Beckers het wel al meegemaakt.

“Ik herinner mij een familie waarvan de dochter wat aarde had meegenomen van het graf van haar vader in Pakistan. Zij wilde dat graag vermengen met de grond die werd gebruikt om de grafput van haar moeder te dempen die hier begraven zou worden. Dat was wel eerder een symbolische keuze dan een religieuze. Het is dus echt een uitzonderlijke praktijk, waarvan ik niet denk dat ze veel zal voorkomen in de toekomst.”

Tekort aan personeel en graven

Door het stijgend aantal doden dat in Evere geborgen worden, dreigt er in 2024 geen plaats meer te zijn op de begraafplaats. Moslims sluiten vaak lange concessies af, waardoor de eerste graven pas vrijkomen in 2033. Om dat probleem te verhelpen sloot de Begraafplaats van Evere een mondeling akkoord met de gemeente Schaarbeek over de uitbreiding met 2.500 percelen.

“Maar er is nog altijd niets getekend en de tijd dringt. Idealiter zijn we op zoek naar een terrein van vijf hectare, al liggen zo’n stukken grond hier niet voor het rapen. Het terrein van de oude NAVO-site zou een oplossing kunnen bieden, maar daar lijkt de tijd stil te staan. Er komt maar geen schot in de zaak.”

En dan is er nog een nijpend personeelstekort. “We werken hier vandaag met vier mensen: twee grafdelvers, een tuinier en ikzelf. Gelukkig komt er binnenkort nog een secretaresse bij. Maar als we hier in de toekomst naar een gemiddelde van 1.000 begrafenissen per jaar gaan, dan moet er wel versterking komen,” aldus Beckers nog.

Iets gezien in de stad? Meld het aan onze redactie

Site by wieni