Negatief advies voor drie op vier sans-papiers: 'We zijn bedrogen'

© BRUZZ
| Nezha Alouah startte opnieuw met een hongerstaking in de Begijnhofkerk.
Updated: 29-10-2021 - 20:18

De sans-papiers die afgelopen zomer een hongerstaking hielden in de Begijnhofkerk overwegen opnieuw acties. De adviezen die tot dusver zijn binnengelopen op de individuele regularisatie-aanvragen zijn overwegend negatief: slechts vijf op twintig dossiers werden tot dusver positief beoordeeld. "We voelen ons bedrogen."

Woensdag vatte Nezha Alouah, die sinds 2009 in ons land verblijft, haar hongerstaking in de Begijnhofkerk opnieuw aan. Afgelopen zomer behoorde ze al tot een van de 470 sans-papiers die met een hongerstaking een collectieve regularisatie op tafel legden. Die actie werd na twee maanden uiteindelijk stopgezet op 21 juli.

Tijdens onderhandelingsgesprekken had staatssecretaris voor Asiel en Migratie Sammy Mahdi (CD&V) iedereen aangemoedigd om een individuele aanvraag in te dienen bij de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ). De behandeling zou versneld gebeuren. Wegens de steun uit diverse hoeken - vakbonden, politiek en publieke opinie - waren de sans-papiers hoopvol dat hun dossier dit keer wél serieus zou worden geëvalueerd.

5 op 20

Maar enkele maanden na de actie voelen ze zich door Mahdi bedrogen. Uit een gelekte nota blijkt dat de aanvraag van iemand als Nezha, die een vlekkeloos dossier indiende, afgewezen zou worden. Het gaat voorlopig om een niet-bindend advies. "Maar als zelfs Nezha geen kans maakt, wie dan wel", vraagt Mohamed Alex van de Union des Sans Papiers pour la Regularisation (USPR) zich af.

Voorlopig kregen slechts vijf op een totaal van twintig beoordeelde dossiers van de DVZ een positieve reactie, meldt Mohamed Alex aan BRUZZ. Doorgaans geven medische redenen de doorslag. Een dertigjarige IT'er, die al twaalf jaar in België verblijft en werkt bij zijn geregulariseerde zussen, ontving een negatief advies. Ook een veertigjarige vrouw, die al enkele jaren een appartement huurt en ook een vaste job heeft, werd opnieuw afgewezen.

Opnieuw acties?

USPR stelt vast dat vele dossiers op basis van de vorm worden afgewezen. "De overheid komt de afspraken die ze met ons heeft gemaakt niet na. Positieve elementen, zoals het hebben van een verblijfplaats, een vaste job en de aanwezigheid van familie, worden zelfs niet in rekening gebracht", poneert Mohamed Alex. "Dat komt aan als een mokerslag. We zijn doodop en voelen ons bedrogen door deze regering, maar we geven niet op", zegt de USPR-vertegenwoordiger.

Volgens Mohamed Alex is er grote actiebereidheid, maar de sans-papiers willen eerst in gesprek gaan met het kabinet van Mahdi. De sans-papiers hopen vrijdag opnieuw onderhandelingen te kunnen opstarten, al is het vertrouwen momenteel ver zoek. Samen met de advocaten gaan ze de negatieve adviezen grondig bestuderen. Intussen wordt besproken hoe ze het thema hoog op de agenda kunnen houden. Men denkt eraan om vanaf volgende week opnieuw gebouwen te bezetten.

Geen garantie voor regularisatie

De staatssecretaris herhaalt dat er geen onderhandelingen liepen, enkel verduidelijkingen van het beleid en hoe dat beleid uitgevoerd wordt. "Dat is voor het eerst heel transparant - met voorbeelden - uitgelegd en staat in het verslag van Dienst Vreemdelingenzaken te lezen. Er is dus uitgelegd welke elementen positief kunnen zijn en welke negatief. Op basis van alle elementen wordt een beslissing genomen."

Wat het dossier van Nezha Alouah betreft is Mahdi duidelijk. "De positieve elementen die een aanvrager zelf aanbrengt zijn slechts een gedeeltelijk onderdeel van een dossier, de overheidsdiensten hebben ook andere elementen van die persoon waarop zij een beslissing nemen. Eén of verschillende positieve elementen in een dossier zijn op zich geen garantie voor een regularisatie. Het gaat om een absolute uitzonderings- en gunstprocedure waarbij een antwoord wordt gezocht voor personen die tot de meest kwetsbaren behoren en die niet in aanmerking komen voor een verblijfsrecht op basis van de bestaande procedures."

Meer nieuws uit Brussel

Nieuws en cultuur uit Brussel in je mailbox?