| Hongerstaking op de ULB-campus

Hongerstakers dreigen met nieuwe acties: ‘Mahdi moet akkoord respecteren’

Eva Christiaens
© BRUZZ
08/10/2021

Een gelekte, interne nota van de Dienst Vreemdelingenzaken zet kwaad bloed bij de sans-papiers die deze zomer een hongerstaking hielden. De nota toont het dossier van Nezha, een vrouw die aan alle criteria voor regularisatie lijkt te voldoen, maar desondanks een negatief advies krijgt. Bevoegd staatssecretaris Sammy Mahdi (CD&V) benadrukt dat er nog geen beslissing is genomen.

De nota werd gelekt aan de krant La Libre en aan BRUZZ bevestigd door de advocaat van Nezha, die een aanvraag tot regularisatie indiende. Zij was één van de hongerstakers in de Begijnhofkerk dit voorjaar. Die hongerstaking begon op 23 mei en duurde bijna twee maanden. Dankzij de onderhandelingen werd de actie uiteindelijk stopgezet op 21 juli.

Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Sammy Mahdi (CD&V) had bij die gesprekken iedereen aangemoedigd om een individuele aanvraag tot regularisatie in te dienen bij de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ). “De bestaande procedures zijn correct en humaan, en zullen dat ook blijven”, zei hij nog bij de beëindiging.

In de gelekte nota lezen de hongerstakers nu een ander verhaal. De nota komt van een ambtenaar, die de regularisatie-aanvraag van Nezha moest afhandelen. De ambtenaar beschrijft in de nota alle elementen die in Nezha’s voordeel spelen om geregulariseerd te worden. Nezha woont al sinds 2009 in ons land, ze heeft uitzicht op werk, volgde zowel Nederlandse als Franse taalles, is zeer actief in het verenigingsleven en ze heeft hier al familie.

“Het is een hele pagina vol goede elementen”, zegt advocate Marie-Pierre de Buisseret, die de hongerstakers deze zomer vertegenwoordigde. “Aan de achterzijde staat geen enkel negatief element.” Nezha is, zeg maar, een ‘voorbeeldaanvrager’. Toch lijkt DVZ haar dossier te willen afwijzen. In de nota (van eind augustus, red.) somt de ambtenaar twee opties op: een tijdelijke regularisatie of een afwijzing. Algemeen directeur Freddy Roosemont van DVZ heeft de tweede optie persoonlijk aangeduid, ondertekend en bestempeld. (zie foto)

nota_dvz_nehza.jpg

| De nota van 26 augustus toont een beslissing van DVZ-directeur Freddy Roosemont over het dossier van Nezha. Er zijn geen negatieve elementen opgelijst in haar dossier. De namen van de bevoegde ambtenaren zijn doorstreept.

‘Nog geen beslissing’

Het kabinet van staatssecretaris Mahdi reageert dat dat deze nota nog geen eindbeslissing is. “De nota die bij dat dossier zit, is enkel een nota met de situatie van de persoon qua status en elementen die de persoon zelf aanbrengt van mogelijke integratie”, zegt Mahdi’s woordvoerder Sieghild Lacoere. “Die bijgevoegde nota is niet de beslissing op zich. Beslissingen worden steeds omstandig gemotiveerd, rekening houdend met alle elementen uit het dossier.”

""Zelfs als de beslissing voor Nezha nog aangepast wordt in een positief advies, moet de politiek weten dat wij kwaad en uitgeput zijn"

Mohamed Alex, Union des Sans Papiers pour la Regularisation

Advocate de Buisseret vindt dat een verkeerde uitleg. “Ze houden ons voor onnozelaars. De directeur heeft die beslissing zelf aangeduid en ondertekend. Als je dan nog zegt dat er geen beslissing is, dan zal je die last-minute moeten aanpassen”, zegt de advocate. "Ofwel is Sammy Mahdi niet eerlijk geweest tegen ons, ofwel heeft hij geen controle over zijn eigen administratie."

Ook de sans-papiers reageren ontzet. “Deze vrouw voldeed aan alle criteria voor regularisatie: ze heeft hier familie, spreekt goed Frans en is hier al twaalf jaar. Alle andere hongerstakers zijn nu bang. Als zij het al niet haalt, waar moeten zij dan nog op hopen?”, zegt Mohamed Alex van de Union des Sans Papiers pour la Regularisation (USPR). Hij belooft meteen nieuwe acties.

"Zelfs als de beslissing voor Nezha nog aangepast wordt in een positief advies, moet de politiek weten dat wij kwaad en uitgeput zijn. Respecteer het akkoord van juli, is alles wat wij vragen", zegt Alex. Een nieuwe hongerstaking is niet uitgesloten, zegt hij. “Maar niet voor meteen. We gaan eerst andere acties ondernemen.”

Iets gezien in de stad? Meld het aan onze redactie

Site by wieni