Belga Image

| Staatssecretaris voor Asiel en Migratie de Moor (CD&V) zwaaide dinsdag de laatste dozen met fysieke dossiers uit.

De Moor zwaait laatste bestelwagen met fysieke dossiers asiel- en migratiediensten uit

© Belga
21/05/2024

Federaal staatssecretaris voor Asiel en Migratie Nicole de Moor (CD&V) heeft dinsdagochtend de laatste bestelwagen met papieren migratiedossiers uitgezwaaid. Voortaan moeten alle asiel- en migratiediensten en hun partners virtueel toegang hebben tot dossiers via het digitale systeem 'eMigration'.

Tot deze dinsdag reden elke dag twee busjes, tot aan de nok gevuld met dossiers, van Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) aan de Pachecolaan naar de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (RVV) in de Brusselse Gaucheretstraat. Per maand werd er zo meer dan drie ton aan papierwaren rondgereden.

Dat behoort voortaan tot de verleden tijd, duidt staatssecretaris De Moor, die dinsdag het laatste konvooi aan dossiers en paperassen uitzwaaide. "Een historisch moment," zo gelooft ze. "Vanaf heden is er een digitaal migratiedossier, toegankelijk voor alle diensten en partners, en in de toekomst ook voor de gemeenten."

De gemeenten moeten volgens De Moor nu nog te vaak een e-mail sturen om de stand van zaken op te volgen voor een dossier, "maar ook zij zullen het digitale migratiedossier kunnen inkijken". Daarnaast zullen de 118 diplomatieke diensten in het buitenland het virtuele dossier kunnen inkijken.

Digitaliseringsprojecten

Met eMigration bouwt de staatssecretaris naar eigen zeggen verder op verschillende digitaliseringsprojecten die eerder al opgestart werden tijdens haar mandaat, waaronder het ontwikkelen van nieuwe software om in real time het aantal vrije plaatsen in de gesloten terugkeercentra na te gaan. Ook verwijst ze naar de automatisering van de database van nationale inreisverboden in samenwerking met de politie en de invoering van de kids-ID voor niet-Belgische kinderen om identiteitsfraude tegen te gaan.

De Moor hoopt met eMigration niet enkel de uitwisseling van dossiers efficiënter te maken, maar ook de duurtijd van de dossierbehandeling in te korten en een samenwerking tussen de verschillende diensten te versterken. Uit een audit bleek alvast dat die samenwerking nog heel wat beter kan.

Ondertussen zegt De Moor wel werk te hebben gemaakt van oplossingen op korte termijn, onder meer door de invoering van een beheerstructuur tussen de Dienst Vreemdelingenzaken, Fedasil en de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen, en ook door de aanstelling van een coördinator die de samenwerking tussen die diensten in goede banen leidt. Die moet sinds 1 mei snel schakelen bij de vaststelling van een probleem bij de verschillende diensten. "Deze aanpak laat toe om snel in te spelen op de actualiteit en om bij nieuwe migratiefenomenen een globale aanpak uit te werken," duidt De Moor.

Eén overheidsdienst asiel en migratie

Een stap in de goede richting, gelooft de staatssecretaris, maar nog niet voldoende. De Moor hoopt dat in de volgende legislatuur werk wordt gemaakt van een eengemaakte overheidsdienst voor Asiel en Migratie. "Dat is een speerpunt voor de verkiezingen," stelt ze. "We hebben een uitgewerkt plan dat we op tafel leggen bij de regeringsonderhandelingen."

Hoewel De Moor verdere details van dat toekomstplan voorlopig nog even voor zich wil houden, moet de toekomstige uniforme dienst zich volgens haar organiseren rond een viertal directoraten-generaals of DG's: een DG Toegang en Verblijf, een DG Internationale Bescherming, een DG Infrastructuur en Opvang en ten slotte nog een DG Opvolging en Terugkeer. Die DG's zouden gebruikmaken van eengemaakte ondersteunende diensten, zoals een helpdesk, tolkendienst of data- en statistiekdiensten. De vier DG's zouden verantwoording moeten afleggen bij het directiecomité.

"Met één migratiedienst zou België het voorbeeld volgen van Europese landen zoals Zweden en het Verenigd Koninkrijk, die nu al die aanpak hanteren," concludeert De Moor.

Iets gezien in de stad? Meld het aan onze redactie

Site by wieni