| De energiefactuur van mensen met een variabel contract zal deze winter fors stijgen.

Netwerk tegen Armoede vindt dat armen de dupe zijn van hervorming energiefactuur

© Belga
06/02/2023

Het Netwerk tegen Armoede meent dat de hervorming van de energiefactuur die de federale regering maandag aankondigde ten koste zal gaan van mensen in armoede. De organisatie vindt een algemene verlaging van de btw niet effectief en enorm duur. Hierdoor moet er worden bespaard op het sociaal energietarief en vallen een pak mensen met een laag inkomen uit de boot, klinkt het.

Voor één Belg op acht is een huis kunnen huren, verwarmen en het licht aansteken altijd een grote uitdaging, zegt algemeen coördinator Heidi Degerickx van het Netwerk tegen Armoede. "Het invoeren van beperkte accijnzen volstaat niet om de aderlating van een btw-verlaging voor iedereen te compenseren. Bijgevolg gaat de regering snijden in de ondersteuning van gezinnen in armoede en dus besparen bij zij die nu reeds niet of nauwelijks rondkomen."

Tijdens de energiecrisis bepaalde de verhoogde tegemoetkoming van de ziekenfondsen wie in aanmerking kwam voor het uitgebreide sociaal tarief. Terugkeren naar het oude systeem, op basis van bepaalde statuten, is onrechtvaardig volgens het Netwerk tegen Armoede.

"Mensen die beperkt werken of stappen terug naar werk zetten en nog een laag inkomen hebben, vallen uit de boot. De uitbreiding van het sociaal tarief zorgde ervoor dat heel wat gezinnen het hoofd net boven water konden houden."

Getrapt tarief

Het Netwerk tegen Armoede blijft dan ook pleiten voor een getrapt tarief dat tegemoetkomt aan noden van gezinnen in armoede en zij die nu net buiten het sociaal tarief vallen. De federale regering kiest volgens de organisatie voor de afbraak van de automatische toekenning van het sociaal energietarief, en het volledig halveren ervan in het aantal rechthebbenden, zonder alternatief te bieden.

"Wat in de huidige hervorming een "getrapt systeem" wordt genoemd, is onaanvaardbaar. Het is niets meer dan besparen op de kap van gezinnen die vandaag al in zeer precaire omstandigheden leven", aldus Degerickx. "De facto zeggen we tegen 1 miljoen huishoudens: trek uw plan, de hervorming komt er ooit wel."

Iets gezien in de stad? Meld het aan onze redactie

Site by wieni