Nieuwe maxima voor versterkt geluid vanaf 21 februari

© Céline Fremault
| Geluidsniveau wordt in real time gemeten (archiefbeeld)

Vanaf 21 februari gelden er in Brussel nieuwe maxima voor versterkt geluid. Zo wil de regering sensibiliseren rond gehoorschade, en ze ook tegengaan. De nieuwe regels worden dinsdagavond voorgesteld op een infosessie in de Botanique. Het maximaal toegelaten geluidsniveau wordt voortaan 85 decibel, met uitzonderingen van 95 decibel voor cafés en 100 decibel voor concertzalen.

Vorig jaar in januari keurde de Brusselse regering een besluit van leefmilieuminister Céline Fremault (CDH) goed, met daarin nieuwe regels rond geluidsversterkers. De regering wil de bevolking op die manier beschermen tegen gehoorschade. Dat is immers een reëel probleem voor de volksgezondheid, zegt Annemie De Four, organisator van de Week van de Klank, die maandagavond werd afgetrapt. “Hoe langer hoe meer jongeren hebben op steeds jongere leeftijd gehoorschade. Ze dragen voortdurend een koptelefoon en gunnen hun oren nooit rust.”

Bijna 90 procent van de jongvolwassenen van 18 tot 25 jaar heeft minstens een keer te maken gekregen met tijdelijk oorsuizen na een ongewenste blootstelling aan lawaai. Bijna 15 procent lijdt helaas reeds aan permanent oorsuizen, een teken van onomkeerbare en definitieve gehoorschade. De Four: “Dat is ook een maatschappelijk probleem. Wie slecht hoort verliest vaak sociale contacten.”

Nieuwe geluidsgrenzen

Het nieuwe maximale geluidsniveau toe is 85 decibel, met uitzonderingen voor cafés (95 dB) en concertzalen (100 dB). Hoe hoger het volume, hoe strenger de voorwaarden ter bescherming van het publiek zullen zijn. Het geluidsniveau in real time weergeven zal ervoor zorgen dat het publiek bewuster en verantwoordelijker is over zijn blootstelling aan geluid, liet minister Fremault vorig jaar weten. Voor het hoogst toegelaten geluidsniveau zijn gehoorbeschermingsmiddelen (oordoppen) en “stille” zones voorzien.

Brussel voert hiermee min of meer dezelfde wetgeving in als diegene die in Vlaanderen sinds 2012 van kracht is.

Concertzalen zullen voortaan verplicht opnames van het verspreide volume moeten bewaren om eventuele geschillen te kunnen beslechten. Bovendien zullen alle instellingen die na middernacht muziek verspreiden een milieuvergunning van klasse 3 moeten behalen. Daarmee zal een kaart opgesteld kunnen worden van de handelszaken die versterkt geluid verspreiden. Dat wordt een doeltreffend instrument om de geluidsoverlast in Brussel te beheersen, aldus minister Fremault.

Sancties

Vanaf 21 februari treedt het nieuwe besluit rond versterkt geluid in werking. “Waar er versterkte muziek wordt gedraaid, gaan er geluidsmeters geplaatst worden. Wie de regels te luide muziek speelt, krijgt een sanctie”, zegt Annemie De Four, van de Week van de Klank.

Om concertzalen en cafés op een positieve manier over de streep te trekken, bestaat sinds begin 2017 ook het ‘90dB-label’. Uitbaters met zo'n keurmerk engageren zich om zich daaraan te houden als gemiddelde geluidsniveau bij een concert. Dat label wordt dinsdag nog eens in de schijnwerper gezet op het evenement in de Botanique.

Instellingen die ermee akkoord gaan hun geluidsniveaus in real-time door te geven, krijgen bovendien financiële steun, meldde Fremault begin 2017, in een samenwerking met staatssecretaris voor Digitalisering Bianca Debaets (CD&V).

Fijn dat je wil reageren. Wie reageert, gaat akkoord met onze huisregels. Hoe reageren via Disqus? Een woordje uitleg.

 

 

Nieuws en cultuur uit Brussel in je mailbox?