| De Brusselse regering. Vlnr: Bernard Clerfayt (Défi), Nawal Ben Hamou (PS), Elke Van den Brandt (Groen), Rudi Vervoort (PS), Alain Maron (Ecolo), Pascal Smet (One.Brussels/SP.A), Barbara Trachte (Ecolo) en Sven Gatz (Open VLD).

Nieuwe steunmaatregelen: meer kapitaal voor Brusselse ondernemingen

TRO
© BRUZZ
30/04/2020

Op de Brusselse ministerraad van donderdag is opnieuw over enkele economische steunmaatregelen beslist. Finance&Invest.Brussels, het gewestelijke investeringsvehikel, moet een belangrijke rol gaan spelen in relance van de Brusselse economie en krijgt daarvoor zo'n 106 miljoen van het gewest. Om specifiek de horecasector te ondersteunen komt daar nog 40 miljoen bij.

Wekelijks worden er nieuwe steunmaatregelen afgeklopt tijdens de Brusselse ministerraad. Er zijn donderdag opnieuw miljoenen toegezegd, ditmaal aan het gewestelijke investeringsvehikel Finance&Invest.Brussels. Finance&Invest.Brussels moet een belangrijker rol gaan spelen in de relance van de Brusselse economie. Daarvoor zullen de regering en Finance&Invest.Brussels een plan opmaken dat maandelijks gemonitord zal worden.

Een kapitaalsverhoging stond al in het regeerakkoord. Donderdag werd bepaald dat er zo'n 160 miljoen moet bijkomen voor Finance&Invest.Brussels: 106 miljoen door het gewest (verspreid over vier jaar) en minstens 52,8 miljoen vanuit de privémarkt. "Dit sluit aan bij wat de investeringsmaatregelen in andere gewesten doen," zegt minister van Begroting Sven Gatz (Open VLD). "We hebben dit afgetoetst met Finance&Invest en zij zeggen dat het zal lukken om dat privégeld binnen te halen. Zij hebben al gesproken met verschillende institutionele investeerders zoals banken en verzekeraars. Om deze investering buiten de begroting te mogen houden, moet er volgens de Europese regels 33 procent privégeld mee gemoeid zijn."

Grotere horecabedrijven en hotels

Die extra middelen van Finance&Invest zullen volgens de regering dit jaar en komend jaar prioritair worden ingezet voor de relance van de Brusselse economie. Een extra bedrag van 40 miljoen wordt vrijgemaakt voor de zwaargetroffen horecasector. Die had daar ook zelf om gevraagd. Die 40 miljoen komt bovenop de 160 miljoen. Op verzoek van de regering zullen met dat extra geld niet alleen restaurants, cafés en hun toeleveringsbedrijven, maar ook hotels ondersteund worden met leningen aan lage rentevoeten die binnen vijf jaar moeten worden terugbetaald.

"Niet alle maatregelen zullen werken, dat is gewoon zo."

Sven Gatz (Open VLD)

20200315 Sven Gatz 2 BRUZZ ACTUA 1700

"Met deze kredietverleningen mikt de regering op grote horecabedrijven en hotels van 50 of meer voltijdse werknemers," zo vermeldt het persbericht van de regering. "Voor de kleinere ondernemingen werd eerder al de premie van 4.000 euro in het leven geroepen."

De regering komt naast de toegezegde steun via Finance&Invest.Brussels met de oprichting van een werkgroep onder leiding van minister-president Rudi Vervoort (PS). Die zal de reeds goedgekeurde maatregelen evalueren en aanvullende steunmaatregelen voorbereiden voor de hotelsector.

Andere maatregelen

Naast de extra slagkracht voor de gewestelijke investeringsmaatschappij, werd er donderdag overeengekomen dat er een vervroegde vastlegging en vereffening van de economische expansiesteun zal zijn, voor om het even welke activiteitensector. Ook zal er geprobeerd worden privé spaargeld te mobiliseren via zogenaamde proxi-leningen. Daarmee kunnen burgers kmo's financieren.

Er zijn ook steunpremies voor loontrekkende ondernemers bij activiteitencoöperaties, dat zijn coöperaties waarbinnen werkzoekenden worden bijgestaan bij het opstarten van een eigen onderneming. Deze ondernemers hebben als loontrekkenden geen btw-nummer en komen dus niet in aanmerking voor de premies voor zelfstandigen. Daarnaast worden er micro-kaskredieten voor zelfstandigen van maximaal 15.000 euro ter beschikking gesteld. En tenslotte werd er nog beslist om extra financiële steun te geven aan instellingen die microkredieten verstrekken.

Waar komt dat geld vandaan?

Al met al wordt er dus opnieuw stevig geïnvesteerd door het Brussels gewest. "Het blijft een constante afweging van hoever kunnen we gaan en hoeveel zal er nodig zijn," zegt Gatz wanneer we hem vragen waar al dat geld vandaan moet komen. "Een groot deel van het geld voor de economische steunmaatregelen moet geleend worden op de internationale markten en wordt dus toegevoegd aan de schuld. Gelukkig staan we er als gewest goed voor en kunnen we tegen een aantrekkelijk rentetarief lenen."

Gatz stelt dat het Brussels gewest tegen een stootje kan, maar blijft waakzaam. "Als we kijken naar andere landen, zien we dat 10 procent lenen bovenop de lopende begroting momenteel de referentie is. Wij zitten ook ongeveer op dat niveau. Maar je kunt pas achteraf zeggen of dat genoeg geweest is. We moeten voorzichtig blijven. Niet alle maatregelen zullen ook werken, dat is gewoon zo. Premies zoals we die nu in enkele weken tijd in het leven hebben moeten roepen, daar werken we normaal zes maanden aan."

Fijn dat je wil reageren. Wie reageert, gaat akkoord met onze huisregels. Hoe reageren via Disqus? Een woordje uitleg.

Lees meer over: Brussel , Samenleving , Economie , corona , coronacrisis , coronavirus , steunmaatregelen coronacrisis

Iets gezien in de stad? Meld het aan onze redactie

Site by wieni