Ordonnantievoorstel effent pad voor druggebruiksruimten

© Peter Detailleur
Updated: 28-06-2021 - 17:07

De Brusselse meerderheidspartijen hebben maandag een voorstel van ordonnantie ingediend dat een wettelijk kader biedt om de risico's bij druggebruik te beperken. Daardoor moet het mogelijk worden om diensten, zoals risicobeperkende gebruiksruimten, goed te keuren en te subsidiëren.

Het voorstel is ingediend door Zoé Genot (Ecolo), Julien UyttenDaele (PS), Juan Benjumea (Groen), Els Rochette (one.brussels-Vooruit), Khadija Zamouri (Open Vld) en Nicole Bomele Nketo (DéFI).

Er bestaan tal van manieren om risico's bij drugsgebruik te beperken: de analyse van synthetische drugs, de mogelijkheid naalden in te wisselen, de distributie van injectiekits, laagdrempelige hulpverlening, het uitdelen van condooms, het aanbieden van geneesmiddelen voor de behandeling van overdoses, ...

Els Rochette (One.Brussels) bij de eedaflegging van de nieuwe Brusselse parlementsleden op 11 juni 2019

Ook moeten drugsgebruikers naar verschillende diensten kunnen worden doorverwezen om een aangepast gezondheids- en sociaal traject te doorlopen. Sommige van deze instrumenten bestaan al in Brussel. Andere moeten nog worden geïnstalleerd. Veel buurlanden hebben al risicobeperkende ruimtes, waar ondersteunende diensten aanwezig zijn.

"Mensen die worstelen met een verslaving helpen we niet door onze ogen ervoor te sluiten. Met een juridisch kader voor begeleiding en een omkaderde gebruiksruimte verminderen we niet alleen de risico's voor gebruikers en hulpverleners, tegelijk geeft het ons de kans hen op laagdrempelige wijze hulp te bieden om hun verslaving aan te pakken en te genezen", licht Juan Benjumea toe.

Permanente begeleiding

Voor Els Rochette zullen gebruikersruimten voor drugverslaafden bijdragen tot de leefbaarheid van onze stad. "Ze gaan grootstedelijke overlast tegen en dat is een goede zaak. Maar laten we niet vergeten: dit gaat in de eerste plaats om drugshulpverlening. Mensen met een drugsverslaving hebben gepaste hulp nodig en het is belangrijk dat ze die krijgen in een veilige omgeving."

Khadija Zamouri wijst erop dat de sterkte van dit voorstel "de permanente begeleiding van druggebruikers qua gezondheid, geestelijke gezondheid, en mogelijke ontwenning is. "Het steeds contact houden met gebruikers met het oog op een oplossing, dat is de absolute meerwaarde van dit voorstel", aldus Zamouri.

Voor N-VA geeft het voorstel een verkeerd signaal over drugs. "Men laat druggebruik zonder medische begeleiding toe en wil zelf spuitruimten inrichten", sakkert Mathias Vanden Borre, die zich afvraagt of de ordonnantie wel legaal is. "Indien er geen enkele voorwaarde is om ‘een spuit te komen zetten’, vrees ik dat men de wet overtreedt en de hulpverleners een aansprakelijkheidsrisico lopen. Drugs ontwrichten onze samenleving. Men lost deze problemen niet op door te decriminaliseren."

Meer nieuws uit Brussel

Nieuws en cultuur uit Brussel in je mailbox?