| Het gewestelijke centrum voor de opvang en behandeling van kwetsbare druggebruikers komt aan de Havenlaan, in de plaats van de oude gebouwen die op dit beeld in het blauw zijn aangeduid

Gewest maakt 12,3 miljoen vrij voor centrum voor druggebruikers

SDS
© BRUZZ
06/04/2020

De gewestelijke Maatschappij voor Stedelijke Inrichting (MSI) heeft een architectuurwedstrijd gelanceerd voor de bouw van het geplande centrum voor kwetsbare druggebruikers aan de Havenlaan. Daarvoor maakt Brussel Preventie en Veiligheid in totaal 12,3 miljoen euro vrij. Het centrum zou klaar moeten zijn in 2025.

Het groots opgevatte gewestelijke centrum voor druggebruikers komt aan de Havenlaan 55, naast het kantoor van de Haven van Brussel, die eveneens ruimtes zal gebruiken in dit toekomstige gebouw. Het nieuwbouwproject, dat in de plaats komt van twee verouderde gebouwen (zie beeld), zal ongeveer 5.000 vierkante meter beslaan, waarvan iets meer dan 4.000 vierkante meter bestemd is voor het geïntegreerde centrum voor druggebruikers, en de resterende 1.000 voor de Haven van Brussel.

Om dit centrum te kunnen bouwen, heeft de Haven van Brussel het terrein naast haar kantoor in erfpacht gegeven aan het Brussels Gewest. De opening, die eerst voor 2023 was voorzien, is intussen in 2025 gepland. Gewestelijk veiligheidsagentschap Brussel Preventie en Veiligheid gaat het totale project financieren voor 12,3 miljoen euro.

Concreet gaat het, volgens minister-president Rudi Vervoort (PS), “om een zeer laagdrempelig geïntegreerd centrum. Dat betekent dat het druggebruikers zal accepteren zonder voorwaarden, anoniem, met gratis dienstverlening, de klok rond geopend, met een specifiek op vrouwen gericht onthaal. Het inloophuis zal een combinatie van dienstverlening en aanpak mogelijk maken: onthaal, opvang, zorgverlening, psychosociale hulpverlening, socioprofessionele inschakeling… Het centrum wil een echt referentiecentrum op het gebied van verslaving worden en eveneens onderzoek en sociale innovatie in de gezondheidszorg ondersteunen.”

Tweede spuitruimte

In het nieuwe geïntegreerde centrum komt ook een gebruikersruimte, ook wel bekend als een spuitruimte. Dit of volgend jaar opent elders in Brussel-Stad al zo'n ruimte, vermoedelijk in de Anneessenswijk. Er is volgens experts dringend nood aan zulke 'spuitruimtes', waar drugsverslaafden in veilige en goede hygiënische omstandigheden kunnen gebruiken. Nu doen ze dat op straat, wat bovendien ook overlast oplevert voor de buurt.

De vzw Transit is een van de partners die het gewestelijke centrum mee gaat runnen, net als Dokters van de Wereld en Medisch Centrum Project Lama. “Onze vzw is nu ook al bezig met opvang van verslaafden, op beperkte schaal. Het nieuwe centrum wordt veel groter en innovatiever,” zei Transit-woordvoerder Bruno Valkeneers daarover twee maanden geleden aan BRUZZ.

“Een programma voor medisch gecontroleerde verstrekking van diacetylmorfine, een soort synthetische heroine, staat gepland. Voorts zullen psychologen projecten opzetten om het zelfrespect te verhogen en willen we met de gebruikers debatten en filmavonden organiseren. En op vraag van de nieuwe regering komt er ook een gebruikersruimte.”

Wetswijziging

Valkeneers wijst er nu wel nog eens op dat zowel de gebruikersruimtes als de medische behandeling van drugsverslavingen zich in een wettelijke grijze zone bevinden. “De huidige wet laat vervolgingen toe en dat creëert onzekerheid. Om het nieuwe centrum volledig wettig te laten draaien, zou de federale wetgeving moeten veranderen.”

Fijn dat je wil reageren. Wie reageert, gaat akkoord met onze huisregels. Hoe reageren via Disqus? Een woordje uitleg.

Lees meer over: Brussel-Stad, Stedenbouw, Samenleving

Iets gezien in de stad? Meld het aan onze redactie

Site by wieni