| Festival in de tuin van jeugdhuis Tongeluk in Ganshoren

Pascal Smet zet mes in Brusselse jeugdhuizen

Steven Van Garsse
© BRUZZ
12/10/2021

De Brusselse jeugdhuizen en D’Broej zullen het in 2022 met een pak minder middelen moeten doen. VGC-collegelid Pascal Smet (one.brussels-Vooruit) schrapt in de subsidies na een kritische evaluatie. “We zullen moeten besparen en herstructureren,” klinkt het bij de koepelorganisaties. Smet wijst erop dat de beslissing genomen is op basis van externe en interne rapporten.

Zowel D’Broej als de Brusselse Jeugdhuizen hadden zich het relancejaar 2022 wel anders voorgesteld. In hun subsidieaanvraag bij de Vlaamse Gemeenschapscommissie hadden ze meer middelen gevraagd, om het publiek nog te verruimen en om, na de twee zware coronajaren, de jeugdhuizen hun elan weer helemaal terug te geven.

Maar eind september kwam de koude douche. De koepelorganisatie van de elf Brusselse jeugdhuizen moet het volgend jaar met twintigduizend euro minder doen, op een budget van 330.000 euro. Maar de Brusselse Jeugdhuizen zijn ook projectsubsidies kwijt. Goed voor nog eens 65.000 euro. “We hadden gehoopt op 35.000 meer inkomsten, maar het is nu 85.000 euro minder geworden,” betreurt Gunther Vermeir van de vzw Jeugdhuizen Ondersteuning Brussel (JHOB).

"Het totale budget voor de jeugdsector groeit met 210.000 euro, maar de koek wordt opnieuw verdeeld op basis van juryrapporten"

Kabinet Pascal Smet

"Het nieuws kwam toch wel als een donderslag bij heldere hemel," zegt Vermeir. "We zijn ambitieus, hadden goeie feedback gekregen. En dan kwam er dat gesprek waaruit bleek dat we moeten besparen. En we hadden niet echt de indruk dat er veel ruimte was voor dialoog."

De convenant met de VGC is intussen getekend en de vzw moet nu kijken hoe die besparing zich vertolkt in de eigenlijke werking. Wellicht zullen de Brusselse jeugdhuizen het met minder ondersteuners gaan doen. Nu is er één ondersteuner per twee jeugdhuizen.

Taart

Bij D'Broej, dat eveneens zeven jeugdhuizen onder haar hoede heeft plus de Boxing Academy, klinkt een gelijkaardig verhaal. De organisatie moet het met 10 procent minder middelen doen vanuit het VGC-jeugdbeleid, op een totaal van 1,6 miljoen euro. “Dat is een echte opdoffer. We hadden op groei gerekend, maar moeten nu besparen,” zegt coördinator Inge Loodsteen.

Een expertencommissie had bedenkingen bij het beleidsplan van D'Broej, zo kreeg Loodsteen voor de zomer al te horen. Het zou te weinig innovatief geweest zijn. En er zijn volgend jaar ook meer jeugdorganisaties die beroep willen doen op dezelfde subsidiespot. Zelfs als de taart wat groter is geworden, betekent het dat sommige organisaties moeten inleveren. “Gelukkig is er op ons Welzijnsbudget niet beknibbeld,” zegt Loodsteen nog.

“We gaan nu moeten besparen. Dat betekent snoeien in de werking en in het aanbod. Misschien komen er ook afvloeiingen. Op zich kan iedereen die zich engageert bij D'Broej blijven, maar dat wil niet noodzakelijk zeggen dat we het met evenveel betaald personeel zullen doen.”

'Beslissingen na juryrapport'

VGC-collegelid voor jeugd Pascal Smet (one.brussels-Vooruit) ontkent de besparingen niet, "maar ze moeten gezien worden in een ruimer verhaal." De Vlaamse Gemeenschapscommissie had eerder al beslist om de Vlaams-Brusselse jeugdsector, "die organisch gegroeid is," te herijken en de verschillende gesubsidieerde jeugdorganisaties te laten beoordelen door een externe en interne jury, alvorens nieuwe convenanten af te sluiten.

De beoordeling gebeurde op basis van criteria als coherentie van het verhaal, regionale relevantie, impact voor de Brusselse jeugd, stedelijkheid, diversiteit, zakelijk beleid, etcetera. Organisaties die een kritische evaluatie kregen, kregen een subsidieverlaging.

Tegelijk groeide het aantal organisaties van 14 naar 20. De VGC heeft het totale budget laten groeien met 210.000 euro en de koek opnieuw verdeeld, zo laat het kabinet van Pasal Smet weten. En daar zijn winnaars en verliezers uit gekomen. "Maar het blijft voor ons heel duidelijk dat deze subsidievermindering geen afbreuk doet aan de waardering van het door D’Broej en JHOB geleverde werk. Het is te zien in de context van de globale sectoroefening," zo laat Smet nog weten.

Lees ook

Iets gezien in de stad? Meld het aan onze redactie

Site by wieni