charles picque

Picqué: ‘Onderfinanciering mee oorzaak van tunnelproblemen’

JCO
© brusselnieuws.be
09/03/2016

Het ontbreken aan een herfinanciering van Brussel in de jaren 1990 en 2000 heeft mee gezorgd voor de huidige problemen aan de Brusselse tunnels. Dat heeft voormalig minister President Charles Picqué (PS) gezegd in de speciale tunnelcommissie van het Brussels parlement.

Picqué gaf bij zijn uitleg in de speciale commissie een omstandige geschiedenisles van het Brussels Gewest. Als persoon die bijna 20 jaar minister-president is geweest, is hij daar ook uitstekend voor geplaatst.

De huidige miserie met de verschillende tunnels is volgens Picqué duidelijk een centenkwestie. “Het Brussels Gewest heeft heel lang moeten wachten op een herfinanciering die noodzakelijk was om onze lasten te dragen”, zei Picqué. “Die onderfinanciering is mee de oorzaak van de problemen van vandaag.”

De voormalige minister-president bracht ook een aantal zaken in herinnering. Zo ging bij het eerste samenwerkingsakkoord tussen Brussel en de federale staat meer dan de helft van de middelen naar de bouw van de Kortenbergtunnel, niet naar renovaties. In de jaren 2000 was er dan weer de ramp in de Mont Blanctunnel, die veel kosten met zich meebracht door de verstrengde regels voor tunnels.

Picqué verwees ook naar de politieke keuzes die zijn regeringen maakten bij het uitgeven van de beschikbare centen. “Er was de verloedering van bepaalde wijken, de plaatstekorten in het onderwijs en de boom van het aantal gebruikers van de MIVB”, klonk het. “Al die zaken moesten aangepakt worden."

De keuze om de prioriteit te geven aan het openbaar vervoer is voor Picqué ook een evidentie. "We wilden vermijden dat er nog meer mensen met de auto naar Brussel kwamen. Daarom wilden we ook geen tunnels bijbouwen”, zei hij. “Ik jaag de auto zeker niet weg. Maar de toekomst is wel aan het openbaar vervoer."

De voormalige minister-president legde er wel de nadruk op dat volgens hem de veiligheid in de tunnels nooit in het gedrang is gekomen. “Waar nodig, zijn er zware werken gebeurd aan de tunnels”, klonk het.

Bij de oppositie bleef men echter op zijn honger zitten. "Meneer Picqué heeft een mooie geschiedenisles gegeven", aldus Brussels parlementslid Cieltje Van Achter (N-VA). "Maar op onze echte vragen kwam er geen antwoord: wie was er op de hoogte en waarom is er zo weinig gedaan?"

'Niet een persoon overladen met schuld'
Naast Picqué kwam ook voormalig minister-president François-Xavier de Donnea (MR) aan het woord. Hij hield zijn uitleg kort, maar erkende dat het tunneldossier voor hemzelf geen prioriteit was. Hij delegeerde de zaak naar eigen zeggen naar toenmalig minister Jos Chabert. (CD&V). "Indien er dringende risico's zouden gemeld zijn bij een tunnel, zouden er wel de nodige middelen gevonden zijn om hieraan te verhelpen. Maar de toenmalig kabinetschef van de toenmalig bevoegde minister moet meer weten, u zou Steven Vanackere moeten horen", suggereerde hij de commissie.

Als laatste kwam huidig minister-president Rudi Vervoort (PS) aan de beurt. Die herhaalde dat de Brusselse regering de zaak zeer ernstig neemt. Nog deze maand moet er een actueel investeringsplan voor de tunnels op tafel liggen.

Vervoort zei ook dat niets wees op de grootte van de problemen "voor de studies van de regering die in 2015 gelanceerd werden".

Vervoort wees ten slotte nog op het grotere kader. "Als morgen alle tunnels opnieuw open gaan, zijn we nog geen stap dichter bij oplossing mobiliteitsprobleem. Daarvoor zijn verdere investeringen en overleg met alle andere overheden nodig."

Bekijk hieronder de hoogtepunten van de tunnelcommissie:

Tunnels

Verschillende autotunnels zijn dringend aan renovatie toe. Het beveiligen van alle tunnels zou meer dan 500 miljoen euro kosten. Vraag is hoe het Brussels Gewest dat kan betalen en hoe de mobiliteit moet georganiseerd worden tijdens de sluiting. Experts pleiten voor een definitieve sluiting op lange termijn om de autodruk te verminderen.

Fijn dat je wil reageren. Wie reageert, gaat akkoord met onze huisregels. Hoe reageren via Disqus? Een woordje uitleg.

Lees meer over: Samenleving , Politiek , Tunnels

Iets gezien in de stad? Meld het aan onze redactie

Site by wieni