Politie Brussel Noord lanceert nieuw project, gericht op senioren

© Belga
02/10/2023
Updated: 03/10/2023 09.13u

De lokale politie van de zone Brussel Noord heeft maandag haar nieuwe project gelanceerd, 'BruNo en haar senioren'. Het project is specifiek gericht naar de oudere bevolking van de politiezone, en wordt georganiseerd in nauwe samenwerking met de gemeente Evere.

"De 65-plussers vertegenwoordigen 11 procent van de bevolking van de gemeenten Schaarbeek, Sint-Joost-ten-Node en Evere, oftewel 22.109 personen", zegt hoofdcommissaris en korpschef Olivier Slosse. "Deze mensen kunnen het slachtoffer worden van oplichting met of zonder internet, diefstal met list, inbraak of zelfs mishandeling of verwaarlozing door een derde."

Afgezien van het indienen van een klacht, lijken de contacten tussen de politie en dit deel van de bevolking ons nog te beperkt. "Daarom leek het de politie van belang dat onze politiezone een project zou ontwikkelen dat gericht is op ouderen."

Het project bestaat in de organisatie van ontmoetingen en uitwisselingsmomenten met ouderen, en heeft verschillende doelstellingen, aldus de politie Brussel Noord: "Het beoogt senioren in staat te stellen een bevoorrecht contact met de politiediensten te onderhouden. Daarnaast zullen de georganiseerde ontmoetingen niet alleen de gelegenheid vormen om preventietips te geven om slechte ervaringen te voorkomen, maar ook om toelichting te bieden bij de aangepaste manieren waarop deze bevolkingsgroep contact kan opnemen met de politie."

"Evere voorziet al enkele jaren inrichtingen die een aangenaam leefklimaat voor onze senioren beogen", voegt PS-burgemeester Ridouane Chahid toe. "Dit project heeft als doel hen te beschermen tegen daders die God noch gebod kennen. Het is onze verantwoordelijkheid om hen gerust te stellen en een systeem op te zetten dat hen een contactpunt biedt."

2e7e395c-politienoord.jpg

| Politie op bezoek bij senioren van Evere.

Iets gezien in de stad? Meld het aan onze redactie

Site by wieni