Politiezone Noord werkt samen met drie andere zones rond professioneel profileren

© Politie Antwerpen via Twitter
| De vier korpschefs ondertekenden het handelingskader professioneel profileren in de Dossinkazerne

De lokale politiezones Brussel-Noord, Gent, Antwerpen en Mechelen-Willebroek hebben samen een kader uitgewerkt waarmee ze politiemedewerkers willen ondersteunen rond professioneel profileren. Door het uittekenen van uniforme richtlijnen naar het Nederlands voorbeeld van het 'handelingscharter proactieve controle', worden de verschillende stappen en geldende richtlijnen bij een politionele actie of controle nauwkeurig gedefinieerd.

Woensdagochtend ondertekenden de korpschefs van de politiezones Antwerpen, Brussel-Noord, Gent en Mechelen-Willebroek het handelingskader professioneel profileren in Kazerne Dossin. Met de ondertekening op deze symbolische locatie tonen de politiezones aan dat ze hun medewerkers ondersteunen bij het uitvoeren van kwaliteitsvolle en correcte identiteitscontroles.

De vier politiezones hebben reeds eind 2017 een netwerk diversiteit opgericht met het oog op het uitwisselen van goede praktijken en uitdagingen rond diversiteit. Vandaag komt daar een praktijkgericht handelingskader bij dat politiemensen op het terrein helpt efficiënt en gericht personen te selecteren, te identificeren en te controleren.

Voor elke fase van de identiteitscontrole zijn er een aantal richtlijnen geformuleerd rond de thema's 'selecteren', 'uitleggen', 'omgang', en 'reflecteren'. Op deze manier wordt de kans op willekeur verkleind, waardoor etnisch profileren kan voorkomen worden. Het nieuwe kader moet bewustwording en een draagvlak creëren waarbij elke medewerker zich ondersteund voelt in het streven naar professionaliteit en vertrouwen van de burger.

Mogelijkheid tot evalueren

Binnen dit gemeenschappelijk ontwikkelde kader is er nog steeds de mogelijkheid voor elke politiezone om haar eigenheid toe te voegen. "Het gaat niet alleen om het creëren van uniforme richtlijnen voor de geïntegreerde politie, maar ook over de mogelijkheid tot evalueren van de genomen inspanningen over de politiezones heen", klinkt het in een persmededeling.

"Uiteraard dient hierbij rekening gehouden te worden met de eigenheid van elke politiezone, maar er kan slechts sprake zijn van een structurele impact als dit op een gecoördineerde wijze opgevolgd en geëvalueerd wordt. Professioneel profileren overstijgt het lokale niveau. Het uitvoeren van controles is immers een bevoegdheid en verplichting die elk lokaal politiekorps heeft en waar de richtlijnen ervoor in de Wet op het Politieambt en andere regelgeving bepaald zijn. Het is dan ook noodzakelijk dat dit lokaal initiatief van enkele politiezones op federaal niveau verder ondersteund en uitgebouwd wordt."

Fijn dat je wil reageren. Wie reageert, gaat akkoord met onze huisregels. Hoe reageren via Disqus? Een woordje uitleg.

 

 

Lees ook

Nieuws en cultuur uit Brussel in je mailbox?