Politiezones Brusselse rand onderzoeken mogelijke fusie

02/06/2023

De Vlaams-Brabantse politiezones AMOW (Asse/Merchtem/Opwijk/Wemmel), Dilbeek en TARL (Ternat/Affligem/Roosdaal/Liedekerke) onderzoeken of ze de stap naar een fusie moeten zetten. Daarvoor wordt een haalbaarheidsstudie uitgevoerd.

De drie politiezones werken al sinds 2014 samen in de politieassociatie Centrum, kortweg PACE, maar een verdere integratie wordt niet langer uitgesloten. "De lokale politie staat onder druk", klinkt het in een gezamenlijk persbericht.

"We werkten de voorbije jaren al samen rond intern toezicht, ICT en geweldbeheersing, deelden operationele wachtdiensten en voerden samen acties uit op het terrein, maar de situatie is veranderd", luidt het. "Enerzijds zorgt een moeizame instroom van nieuwe medewerkers voor een capaciteitsprobleem, anderzijds neemt de druk lokaal toe door een almaar steviger takenpakket."

Zo krijgt de rand rond Brussel steeds meer te kampen met grootstedelijke problematieken, terwijl zogenaamde hidden impact crimes zoals ondermijnende criminaliteit, cybercriminaliteit en gewelddadig radicalisme, van lokale politiemedewerkers meer dan ooit specialisatie op vaak nieuwe terreinen vragen. "Voor de financiering van dit alles wordt in eerste instantie gekeken naar de lokale besturen, en daardoor lijken de bestaande politiekorpsen met hun huidige capaciteit en middelen, en de veelheid aan opdrachten en verwachtingen, op hun limieten te botsen", aldus de drie zones.

Eind maart 2023 besloten de burgemeester in de stuurgroep van PACE daarom om een haalbaarheidsstudie uit te voeren met het oog op een vrijwillige fusie tussen de politiezones AMOW, Dilbeek en TARL. Doel van de studie is te onderzoeken of het haalbaar, effectief en efficiënt is om te fusioneren, met het oog op een duurzaam betere basispolitiezorg in de betrokken gemeenten. In oktober wordt hierover een eerste tussentijds rapport neergelegd bij de burgemeesters. Mogelijks wordt nadien beslist om de haalbaarheidsstudie verder te zetten en meer diepgaand een fusie te onderzoeken, maar evengoed wordt zonder verder onderzoek aan de politieraden gevraagd te beslissen over de fusie van de politiezones.

Fijn dat je wil reageren. Wie reageert, gaat akkoord met onze huisregels. Hoe reageren via Disqus? Een woordje uitleg.

Lees meer over: Brussel , Samenleving , fusie politiezones , Brusselse rand

Iets gezien in de stad? Meld het aan onze redactie

Site by wieni